STANAKO DECOR ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000235747
Numer REGON: 140153152
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-06-08
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-08-07
Sygnatura akt[RDF/231857/20/939]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-06-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140153152 NIP 11325529782013-08-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTANAKO DECOR ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-06-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WILLOWA nr domu 8/10 nr lokalu 28 kod pocztowy 00-790 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuSTANAKO DECOR ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I ODDZIAŁ W WARSZAWIE2020-07-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-07-02 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA nr domu 22 nr lokalu D-27 kod pocztowy 00-839 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-07-02 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.05.2005 R. KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA BRUDNICKA NOTARIUSZ 00-375 WARSZAWA, UL. SMOLNA 40 (NIP 526-010-09-59) REPERTORIUM: A NR 1340/2005 ORAZ REPERTORIUM: A NR 1343/20052005-06-08 do dziś
229.05.2020 R., AN NOT. BARTOSZ LEWANDOWSKI, ZAST. WŁADYSŁAWA LEWANDOWSKIEGO, KN W WARSZAWIE, REP. A NR 3340/2020, §2, §5 UST. 1, §8 UST. 1, §9, §19 UST. 2 - OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE, W §12 DODANO UST. 3, DOTYCHCZASOWY §15 OZNACZONO §15 UST. 1 DODANO UST. 2 ORAZ UST. 32020-07-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-06-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-06-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALCERKIEWICZ2005-06-08 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PIOTR2005-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały895 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.750 ZŁOTYCH2020-07-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-08-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport115300,00 PLN2005-06-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2005-06-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE JEDNO LUB WIELOOSOBOWYM UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2005-06-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDORSZEWSKA2020-07-02 do dziś
2. ImionaGABRIELA CECYLIA2020-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBALCERKIEWICZ2020-07-02 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PIOTR2020-07-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-07-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-02 do dziś
247 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-02 do dziś
347 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-02 do dziś
423 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2020-07-02 do dziś
527 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2020-07-02 do dziś
631 0 PRODUKCJA MEBLI2020-07-02 do dziś
762 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2020-07-02 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-07-02 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-07-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2006 okres ZA OKRES OD 08 CZERWCA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052006-07-05 do dziś
2data złożenia 12.07.2007 okres ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-20 do dziś
3data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
4data złożenia 14.06.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-06-29 do dziś
5data złożenia 14.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
6data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
7data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
8data złożenia 03.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-07 do dziś
9data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
10data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11data złożenia 11.07.2015 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
12data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-07 do dziś
13data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
14data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA OKRES OD 08 CZERWCA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052006-07-05 do dziś
2ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082010-06-29 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-07 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2008 -31.12.20082010-06-29 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-07-11 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-06-07 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-12 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-07 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów