BUSINESS CONSULTING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000235156
Numer REGON: 016333150
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-12-16
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/58895/20/307]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-05-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016333150 NIP 52521818602015-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS CONSULTING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 589552005-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-05-30 do dziś
2. Adresulica KONCERTOWA nr domu 7 nr lokalu 60 kod pocztowy 02-787 poczta WARSZAWA 2005-05-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMAIL@BCS-SOLUTIONS.PL2015-04-14 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://BCS-SOLUTIONS.PL/2015-04-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1POWSTANIE SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.11.1999 R., NOTARIUSZ: ANNA MARSZAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. RAKOWIECKA 41 M.15, REPERTORIUM A-2551/99 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.04.2005 R., NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 12/14 LOK.B-2, REPERTORIUM A-3709/2005 ZMIANY: §2, §6, §8, §11, §12, §14 UST. 5 LIT.B, §14 UST. 5 PKT F, §19 UST. 1, §20, §21, §23 UST. 1, §23 UST. 2, §23 UST. 3, §26, §26 PIERWSZE TIRE, §26 SIÓDME TIRE, §26 DODANO TRZYNASTE TIRE, §26 DODANO UST. 2, §27, §28, §312005-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-05-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2005-05-30 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2005-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 280 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 14000 ZŁOTYCH2005-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĘCKI2005-05-30 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2005-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36000,00 ZŁOTYCH2011-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATAK2020-12-16 do dziś
2. ImionaEDYTA PAULINA2020-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĘCKI2005-05-30 do dziś
2. ImionaARTUR PAWEŁ2005-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-06-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-06-15 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-06-15 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-06-15 do dziś
478 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2016-06-15 do dziś
582 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2016-06-15 do dziś
682 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-06-15 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-06-15 do dziś
878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.10.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-24 do dziś
2data złożenia 08.11.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-11-10 do dziś
3data złożenia 08.11.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-11-10 do dziś
4data złożenia 19.03.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-04-14 do dziś
5data złożenia 19.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-14 do dziś
6data złożenia 30.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-15 do dziś
7data złożenia 29.03.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-29 do dziś
8data złożenia 29.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-29 do dziś
9data złożenia 16.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
10data złożenia 17.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
11data złożenia 23.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
12data złożenia 10.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-10-24 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092011-11-10 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-11-10 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-04-14 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-15 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-10-24 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092011-11-10 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-11-10 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20132015-04-14 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-15 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów