SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „M-200”

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000235045
Numer REGON: 001317259
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-31
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/504194/23/204]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-05-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013172592005-05-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „M-200”2005-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze ARS 4332005-05-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BRODNICKI gmina JABŁONOWO POMORSKIE miejscowość JABŁONOWO POMORSKIE2005-05-31 do dziś
2. Adresulica NOWY RYNEK nr domu 7 kod pocztowy 87-330 poczta JABŁONOWO POMORSKIE 2005-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.06.2004 R.2005-05-31 do dziś
204.06.2012 R. -UCHWALONO NOWY STATUT.2012-07-10 do dziś
3UCHWAŁA NR 7/2020- UCHYLENIE TREŚCI OBOWIĄZUJĄCEGO STATUTU UCHWAŁA NR 8/2020 Z DNIA 20.07.2020 R.- UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI STATUTU2020-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-05-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2005-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIWOWARSKA2014-07-25 do dziś
2. ImionaDANUTA2014-07-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-10-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-25 do dziś
21. NazwiskoŻAK2005-05-31 do dziś
2. ImionaRENATA TERESA2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-05-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-31 do dziś
31. NazwiskoGARDIAN2005-05-31 do dziś
2. ImionaREGINA2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-05-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-31 do dziś
41. NazwiskoKRAJEWSKI2005-05-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF FRANCISZEK2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-05-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-31 do dziś
51. NazwiskoGADOMSKA2005-05-31 do dziś
2. ImionaHALINA BARBARA2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-05-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-31 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-05-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-05-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2021-07-06 do dziś
2. ImionaJOANNA2021-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKA2021-07-06 do dziś
2. ImionaLIDIA KATARZYNA2021-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEJKA2021-07-06 do dziś
2. ImionaBARBARA ANIELA2021-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy191 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-05-31 do dziś
245 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2005-05-31 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-05-31 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.12.2007 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2008-01-02 do dziś
2data złożenia 14.12.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-01-02 do dziś
3data złożenia 31.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-21 do dziś
4data złożenia 06.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-07 do dziś
5data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
6data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
7data złożenia 18.06.2012 okres ZA 2011 R.2012-07-10 do dziś
8data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
9data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10data złożenia 07.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
11data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
12data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
13data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
14data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15data złożenia 11.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-11 do dziś
16data złożenia 13.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-13 do dziś
17data złożenia 12.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-12 do dziś
18data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2008-01-02 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-01-02 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
7ZA 2011 R.2012-07-10 do dziś
820122013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2008-01-02 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-01-02 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
7ZA 2011 R.2012-07-10 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów