AQUAMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000234970
Numer REGON: 020065107
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-30
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/537718/23/144]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-05-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0200651072006-08-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUAMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina OBORNIKI ŚLĄSKIE miejscowość OBORNIKI ŚLĄSKIE2005-05-30 do dziś
2. Adresulica WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA nr domu 44 kod pocztowy 55-120 poczta OBORNIKI ŚLĄSKIE 2005-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.05.2005 R. NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘCZOWEJ NR 11, REPERTORIUM A NR 1589/20052005-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-05-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-05-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUAMATIC GMBH & CO. KG2005-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2005-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWECKI2005-05-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ2005-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2005-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM O ILE ZOSTAŁ POWOŁANY. PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.2005-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWECKI2010-09-15 do dziś
2. ImionaMACIEJ2010-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSTRAUBE2010-09-15 do dziś
2. ImionaSANDRA2010-09-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-09-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-09-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2005-05-30 do dziś
228 21 Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH2005-05-30 do dziś
329 24 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2005-05-30 do dziś
451 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2005-05-30 do dziś
505 02 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH2005-05-30 do dziś
615 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW RYBACTWA2005-05-30 do dziś
751 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2005-05-30 do dziś
851 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO2005-05-30 do dziś
945 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2005-05-30 do dziś
1045 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2005-05-30 do dziś
1145 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2005-05-30 do dziś
1251 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI2005-05-30 do dziś
1345 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2005-05-30 do dziś
1445 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2005-05-30 do dziś
1590 01 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2005-05-30 do dziś
1690 02 Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI2005-05-30 do dziś
1751 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2005-05-30 do dziś
1851 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2005-05-30 do dziś
1951 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-05-30 do dziś
2074 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2005-05-30 do dziś
2174 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2005-05-30 do dziś
2231 20 A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2005-05-30 do dziś
2331 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2005-05-30 do dziś
2425 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2005-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.07.2006 okres ROK 20052006-08-19 do dziś
2data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
3data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 R-31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
4data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
5data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-15 do dziś
6data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
7data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
8data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
9data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
11data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
12data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15data złożenia 23.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-23 do dziś
16data złożenia 04.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-04 do dziś
17data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
18data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-08-19 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
301.01.2007 R-31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-15 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20052006-08-19 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
301.01.2007 R-31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-15 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów