LA POLOGNE CONSTRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000234945
Numer REGON: 140129722
Numer NIP: 5252334654
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2005-05-25
Sygnatura akt[WA.XIX NS-REJ.KRS/11818/5/430]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA POLOGNE CONSTRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-05-25 do dziś
2. Adresulica KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE nr domu 47/51 kod pocztowy 00-071 poczta WARSZAWA 2005-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 MAJA 2005, REP. A NR 1997/2005, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ TERESĘ STAROSTĘ, W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY ULICY NOWY ŚWIAT 41A M. 89/912005-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-05-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOLCHIDE2005-05-25 do dziś
2. ImionaPIERRE GASTON2005-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2005-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCLEMENT2005-05-25 do dziś
2. ImionaISABELLE CHRISTINE2005-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2005-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCLEMENT2005-05-25 do dziś
2. ImionaISABELLE CHRISTINE2005-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-05-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2005-05-25 do dziś
274 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-05-25 do dziś
374 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRIJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2005-05-25 do dziś
474 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW2005-05-25 do dziś
574 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2005-05-25 do dziś
645 BUDOWNICTWO2005-05-25 do dziś
752 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-05-25 do dziś
855 HOTELE I RESTAURACJE2005-05-25 do dziś
960 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2005-05-25 do dziś
1070 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-05-25 do dziś
1171 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2005-05-25 do dziś
1271 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2005-05-25 do dziś
1372 INFORMATYKA2005-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów