INTACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000234594
Numer REGON: 100040114
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-20
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/398069/22/695]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-05-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTACTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-05-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2005-05-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica BRUKOWA nr domu 6/8 nr lokalu 43A/2 kod pocztowy 91-341 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2012-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 11.05.2005 R., NOTARIUSZ ZBIGNIEW JACEK LIPKE, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 1397/052005-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-05-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-05-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIECKI2005-05-20 do dziś
2. ImionaMARCIN2005-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2005-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTER2005-05-20 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2005-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2005-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANEK2005-05-20 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2005-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2005-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIŃSKI2005-05-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2005-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2005-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2005-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2005-05-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIECKI2005-05-20 do dziś
2. ImionaMARCIN2005-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-05-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTER2005-05-20 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2005-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-05-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANEK2005-05-20 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2005-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-05-20 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALIŃSKI2005-05-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2005-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2020-03-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO2020-03-13 do dziś
262 09 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ POZOSTAŁA2020-03-13 do dziś
377 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2020-03-13 do dziś
495 11 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2020-03-13 do dziś
562 03 Z PRZETWARZANIE DANYCH2020-03-13 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2020-03-13 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2020-03-13 do dziś
846 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2020-03-13 do dziś
947 19 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.06.2006 okres 11.05.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
2data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-23 do dziś
3data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
4data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-28 do dziś
5data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
6data złożenia 18.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
7data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
8data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
9data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
12data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15data złożenia 09.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
16data złożenia 27.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
17data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego111.05.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu111.05.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-13 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-12 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
1201.01.2008 R -31.12.2008 R2009-10-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów