„KZA ZIELONKA INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000234536
Numer REGON: 140138365
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-19
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2024-06-13
Sygnatura akt[RDF/613806/24/408]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-05-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP1401383652006-07-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„KZA ZIELONKA INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-05-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość LEŚNIAKOWIZNA2014-08-28 do dziś
2. Adresmiejscowość LEŚNIAKOWIZNA ulica KASPRZYKIEWICZA nr domu 19 kod pocztowy 05-200 poczta WOŁOMIN kraj POLSKA 2014-08-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKZAZIELONKA@KZAZIELONKA.EU2012-10-22 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.KZAZIELONKA.EU2012-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.04.2005 R. TERESA DĘBSKA-GRELUS KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ZGODA 3 LOK.1 REP. A NR 2469/20052005-05-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.08.2012 R., REP. A NR 3398/2012, ASESOR NOTARIALNY MAGDALENA GAŁWIACZEK - ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY MARII DZIEDZIC, KANCELARIA NOTARIALNA, 05-220 ZIELONKA, UL. KOLEJOWA 57, ZMIENIONO PAR. 7, PAR. 8 UST. 1, PAR. 21 UST. 3 ORAZ PAR. 22 UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2012-10-22 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.08.2014 R. REP. A NR 3845/2014, NOTARIUSZ ANNA MARIA DZIEDZIC, KANCELARIA NOTARIALNA, 05-220 ZIELONKA, UL. KOLEJOWA 57, ZMIENIONO PAR. 3 ORAZ PAR. 21 PKT. 4 UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2014-08-28 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.05.2017 R.; REP. A NR 3152/2017, NOTARIUSZ ANNA MARIA DZIEDZIC, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONCE UL. KOLEJOWA 57 -ZMIENIONO: § 7 USUNIĘTO: § 122017-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-05-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-05-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKZA ZIELONKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1459860462012-10-22 do dziś
4. Numer KRS0000410137 2012-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 255.000,00 ZŁ2022-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-10-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPALTABAKA2022-09-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW STANISŁAW2022-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000,00 ZŁ2022-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWOWSKI2022-09-21 do dziś
2. ImionaMAREK2022-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ2022-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2018-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWOWSKI2019-01-22 do dziś
2. ImionaMAREK2019-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPALTABAKA2005-05-19 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW STANISŁAW2005-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-05-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKARWOWSKA2020-06-23 do dziś
2. ImionaADRIANNA2020-06-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-23 do dziś
21. NazwiskoKARWOWSKA2019-01-22 do dziś
2. ImionaMONIKA2019-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-22 do dziś
31. NazwiskoSPALTABAKA2005-05-19 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA LEOKADIA2005-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSPALTABAKA RUDNIK2019-01-22 do dziś
2. ImionaIGA ALICJA2019-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2019-01-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2012-10-22 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2012-10-22 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-10-22 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-10-22 do dziś
542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2012-10-22 do dziś
661 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2012-10-22 do dziś
761 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2012-10-22 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-10-22 do dziś
942 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2017-09-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
2data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
3data złożenia 11.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-17 do dziś
4data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
5data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
6data złożenia 11.05.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-24 do dziś
7data złożenia 23.05.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 -31 GRUDNIA 20112012-07-20 do dziś
8data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-25 do dziś
9data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
10data złożenia 11.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
11data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
12data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
14data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15data złożenia 21.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
16data złożenia 04.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-04 do dziś
17data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
18data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
19data złożenia 13.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-17 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
501.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-24 do dziś
71 STYCZNIA 2011 -31 GRUDNIA 20112012-07-20 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-17 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
501.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-24 do dziś
71 STYCZNIA 2011 -31 GRUDNIA 20112012-07-20 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-21 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-29 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr XIX GR 24/19 data 06.08.20192019-10-08 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2019-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
2
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczegoorgan nr data2022-02-17 do dziś
2. Informacje o ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo naprawczegosposób 27.11.2020 data ZAKOŃCZENIE PRZEZ ZATWIERDZENIE UKŁADU2022-02-17 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2022-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów