F107 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000234368
Numer REGON: 140144130
Numer NIP: 8222160300
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-17
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-10-07
Sygnatura akt[RDF/437795/22/880]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-05-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaF107 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA nr domu 16 nr lokalu POK. 301 kod pocztowy 02-013 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.04.2005 R. NOTARIUSZ MARZENNA WYRZYKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1008/2005.2005-05-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY: 1 CZERWCA 2007 R. REP. A NR 1346/2007 NOTARIUSZ MAGDALENA DĄBROWSKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY AL.NIEPODLEGŁOŚCI 245 LOKAL 103 ZMIENIONO: PAR. 3, PAR. 17, PAR. 22, PAR. 25 UST. 2, PAR. 26 DODANO: PAR. 6 PKT 592007-07-05 do dziś
329.06.2016R, REP A NR 2199/2016, NOTARIUSZ ANDRZEJ GLIŃSKI W WARSZAWIE, ZMIANA: §§ 2, 62016-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-05-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-05-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYLEWSKI2005-05-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2005-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49 500 ZŁOTYCH2011-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-05-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (W TYM PREZES ZARZĄDU) SAMODZIELNIE2007-07-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYLEWSKI2005-05-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2005-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-07-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-05-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDYLEWSKA2020-09-04 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MARTA2020-09-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-09-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-09-16 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-09-16 do dziś
359 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2016-09-16 do dziś
458 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2016-09-16 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-09-16 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-09-16 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-09-16 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-09-16 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2006 okres OD 17.05.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
2data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
3data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
4data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
5data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-12-17 do dziś
6data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
7data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
8data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-18 do dziś
9data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
10data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
11data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
13data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
17data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.05.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-12-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.05.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-12-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów