„A-L-H” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000234046
Numer REGON: 140134999
Numer NIP: 5222770267
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-12
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2006-11-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/36752/6/579]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-05-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP1401349992006-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-L-H” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-05-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-05-12 do dziś
2. Adresulica POCZTY GDAŃSKIEJ nr domu 17 nr lokalu 57 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA 2005-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.11.2004 R. PRZED NOTARIUSZEM IZABELLĄ DREGER, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. SOSNKOWSKIEGO 16, REPERTORIUM NR A 4664/2004 14.04.2005 R. PRZED NOTARIUSZEM IZABELLĄ DREGER, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. SOSNKOWSKIEGO 16, REPERTORIUM NR A 1254/2005, ZMIANA DOTYCZY §3.2005-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-05-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-05-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaXIAO2005-05-12 do dziś
2. ImionaYOUBIN2005-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35 000 ZŁ2005-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHEN2006-11-23 do dziś
2. ImionaJINGFAN2006-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH2006-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-11-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2005-05-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHEN2006-11-23 do dziś
2. ImionaJINGFAN2006-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2005-05-12 do dziś
252 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2005-05-12 do dziś
352 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2005-05-12 do dziś
452 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-05-12 do dziś
552 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2005-05-12 do dziś
652 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2005-05-12 do dziś
752 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO2005-05-12 do dziś
852 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2005-05-12 do dziś
952 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2005-05-12 do dziś
1052 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2005-05-12 do dziś
1152 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-05-12 do dziś
1251 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2005-05-12 do dziś
1355 30 A RESTAURACJE2005-05-12 do dziś
1455 40 Z BARY2005-05-12 do dziś
1555 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE.2005-05-12 do dziś
1655 51 Z STOŁÓWKI2005-05-12 do dziś
1755 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2005-05-12 do dziś
1852 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2005-05-12 do dziś
1960 21 A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI2005-05-12 do dziś
2060 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY2005-05-12 do dziś
2160 23 Z PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2005-05-12 do dziś
2260 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI.2005-05-12 do dziś
2351 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2005-05-12 do dziś
2463 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2005-05-12 do dziś
2563 30 C DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2005-05-12 do dziś
2663 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA2005-05-12 do dziś
2771 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2005-05-12 do dziś
2874 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-05-12 do dziś
2974 40 Z REKLAMA2005-05-12 do dziś
3051 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2005-05-12 do dziś
3151 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2005-05-12 do dziś
3251 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2005-05-12 do dziś
3351 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2005-05-12 do dziś
3451 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-05-12 do dziś
3552 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2005-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów