SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LECH”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000233626
Numer REGON: 001417423
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-10
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/433037/22/589]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-05-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001417423 NIP 67210065272008-07-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LECH”2005-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, nr w rejestrze 5552005-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŚWIDWIŃSKI gmina ŚWIDWIN miejscowość ŚWIDWIN2005-05-10 do dziś
2. Adresulica SZCZECIŃSKA nr domu 52 A nr lokalu 12 kod pocztowy 78-300 poczta ŚWIDWIN 2005-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.06.1997 R. 18.03.2005 R. UCHWALONO NOWY STATUT2005-05-10 do dziś
222.11.2007 R., PARAGRAFY ZMIENIONE: § 10 PKT 4; § 24; § 25; § 33 UST. 2; § 80; § 84 UST. 1; § 88 UST. 4 I UST. 5; § 91 UST. 3; § 93 UST. 1 LIT.C; § 102 UST. 5; § 104 UST. 1; § 105; § 106 UST. 3; § 108; § 113 UST. 2; PARAGRAFY DODANE: § 5 UST. 2; § 10 PKT 14 I PKT 15; § 21 UST. 3, UST. 4 I UST. 5; § 24 UST. 3; § 25 UST. 2, 3, 4 I UST. 5; § 84 UST. 2; § 88 UST. 6; § 104 UST. 5; § 105 UST. 5, UST. 6, UST. 7, UST. 8 I UST. 9; § 107 UST. 4, § 108 UST. 3 I UST. 4; § 118 UST. 7 I § 119 UST. 4; PARAGRAFY USUNIĘTE: § 26 UST. 1, UST. 2, UST. 3 I UST. 4; § 27 UST. 5; § 28; § 29; § 31 UST. 3; § 71 UST. 2 I UST. 3; § 74; § 75; § 77; § 78; § 79; § 81; § 82 I § 87 UST. 1 LIT.D I LIT.F; 29.02.2008 R., ZMIENIONO § 33 UST. 2, USUNIĘTO § 4 UST. 1 PKT 2, § 30; § 37;2008-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-05-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZLONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2005-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUBICZ2012-08-23 do dziś
2. ImionaBEATA IRENA2012-08-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2012-08-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-08-23 do dziś
21. NazwiskoPYTLIK2005-05-10 do dziś
2. ImionaBOGDAN2005-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2005-05-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-10 do dziś
31. NazwiskoNIEDZIAŁEK2005-05-10 do dziś
2. ImionaBOŻENA JANINA2005-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-05-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-10 do dziś
41. NazwiskoZIEMLANKA2005-05-10 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2005-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-05-10 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2017-07-27 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KONRAD2017-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALICHNIEWICZ2017-07-27 do dziś
2. ImionaMONIKA2017-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ2014-08-26 do dziś
2. ImionaHUBERT2014-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNIEDZIAŁEK2012-08-23 do dziś
2. ImionaBOŻENA JANINA2012-08-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPEŁNOMOCNICTWO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI KSIĘGOWYCH2012-08-23 do dziś
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-11-17 do dziś
241 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-11-17 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-11-17 do dziś
493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA2017-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2008 okres 2005 R.2008-07-31 do dziś
2data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-07-31 do dziś
3data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
4data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
5data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
6data złożenia 09.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
7data złożenia 14.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
8data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012R. 31.12.2012R.2013-08-01 do dziś
9data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
10data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
11data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
12data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
13data złożenia 08.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-09 do dziś
14data złożenia 17.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-18 do dziś
15data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2008-07-31 do dziś
22006 R.2008-07-31 do dziś
32007 R.2008-07-31 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
801.01.2012R. 31.12.2012R.2013-08-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2008-07-31 do dziś
22006 R.2008-07-31 do dziś
32007 R.2008-07-31 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
801.01.2012R. 31.12.2012R.2013-08-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów