PROFESAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000233498
Numer REGON: 140108855
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-29
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2020-07-02
Sygnatura akt[RDF/217201/20/989]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140108855 NIP 11817835542011-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROFESAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2009-03-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica SMOLEŃSK nr domu 29 kod pocztowy 31-112 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2009-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 19.04.2005 ROKU ZOSTAŁ SPORZĄDZONY AKT NOTARIALNY W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY ULICY MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 40/3, PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA WAJDĘ. REPERTORIUM A NR 2599/20052005-04-29 do dziś
2DNIA 30 STYCZNIA 2009 R., REP. A NR 320/2009, NOTARIUSZ MAGDALENA CHLANDA Z KANCELARII NOTARIALNEJ MAGDALENA CHLANDA MARTA WARBIŃSKA NOTARIUSZE W KRAKOWIE PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 17 ZMIANA: PKT 1 § 1, PKT 1 § 22009-03-03 do dziś
310.02.2011 R., REP. A NR 3455/2011, NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE -ZMIANA § 7 PKT 1 ORAZ § 8 PKT 12011-03-15 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.12.2011 R., NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANC. NOT. ANNY ŁOMNICKIEJ I TOMASZA OBTUŁOWICZA W KRAKOWIE PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 40/3, REP. A NR 10065/2011 -WYKREŚLENIE UST. 7 Z § 9; ZMIANA § 9 UST. 1 I UST. 6, § 11, § 12, § 13, § 14 UST. 3, § 20 UST. 1, § 22, § 23, § 24 UST. 6 ORAZ § 36 UST. 2; AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.01.2012 R., NOTARRIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANC. NOT. ANNY ŁOMNICKIEJ I TOMASZA OBTUŁOWICZA W KRAKOWIE PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 40/3, REP. A NR 310/2012 -ZMIANA § 14 UST. 3, § 18 ORAZ § 20 UST. 32012-05-18 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z 18 GRUDNIA 2018 ROKU, REP. A NR 5619/2018, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ ANNA ŁOMNICKA. ZMIENIONY § 24 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2019-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2005-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA PODMIOTU UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2005-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPCZAK2019-02-04 do dziś
2. ImionaJAKUB2019-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYGOŃ2018-11-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENAR2018-11-29 do dziś
2. ImionaADRIAN PATRYK2018-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGWÓZDEK2018-11-29 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2018-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-01-30 do dziś
246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2015-01-30 do dziś
358 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2015-01-30 do dziś
458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2015-01-30 do dziś
563 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-30 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-01-30 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-01-30 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2015-01-30 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2015-01-30 do dziś
1085 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.09.2006 okres 2005 ROK2006-09-18 do dziś
2data złożenia 26.03.2007 okres 2006 ROK2007-04-12 do dziś
3data złożenia 21.04.2008 okres 2007 ROK2008-04-30 do dziś
4data złożenia 26.02.2009 okres OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-03-03 do dziś
5data złożenia 27.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-16 do dziś
6data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
7data złożenia 07.11.2012 okres OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-12-04 do dziś
8data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-24 do dziś
9data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
13data złożenia 24.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-24 do dziś
14data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-09-18 do dziś
22006 ROK2007-03-29 do dziś
32007 ROK2008-04-30 do dziś
4OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-03-03 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-16 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
7OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-12-04 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-09-18 do dziś
22006 ROK2007-03-29 do dziś
32007 ROK2008-04-30 do dziś
4OD 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-03-03 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
6OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2012-12-04 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-08-24 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-24 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów