SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000233130
Numer REGON: 272748147
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-26
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-11-21
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/14242/22/587]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-04-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP2727481472005-04-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ”2005-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 14182005-04-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina RACIBÓRZ miejscowość RACIBÓRZ2005-04-26 do dziś
2. Adresulica CHEŁMOŃSKIEGO nr domu 30 nr lokalu 1 kod pocztowy 47-400 poczta RACIBÓRZ 2005-04-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejZARZAD@SMKOLEJARZ.COM.PL2022-08-26 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMKOLEJARZ.COM.PL2022-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu113.04.1995 R. 26.03.2004 R.: PAR. 1 -PAR. 58 OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE, DODANO DO STATUTU PAR. 59 PAR. 1342005-04-26 do dziś
222.06.2006 R. ZMIENIONO; PAR. 2, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 8 UST. 9, PAR. 9 PKT 2, PAR. 11 UST. 1, PAR. 43 UST. 5, PAR. 62, PAR. 63 UST. 1 PKT 5, PAR. 70 PKT 1 I 2, PAR. 71, PAR. 101 UST. 11, PAR. 114 UST. 1 PKT 26. USUNIĘTO; PAR. 2 UST. 3, PAR. 5 UST. 2 I3, PAR. 37, PAR. 48, DODANO; PAR. 8 PKT 15.2006-11-30 do dziś
322.11.2007 R., PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2008-12-01 do dziś
427.05.2009 R. -ZMIENIONO UST. 2 § 3 STATUTU2009-11-12 do dziś
5DODANO: §9[1], §50[1], §60[1], §60[2] SKREŚLONO: §11 UST.6, §12 UST.1 PKT 1, §30, §31-32, §40, §43, §49, §56-57, §59 UST.3, §64, §65, §80-83, §90 UST.1 PKT 14 ZMIENIONO: §7, §9, §14, §24, §25, §26, §27, §28, §29, §31, §34, §35, §36, §37, §44, §50, §51,§52, §53, §54, §55, §60 UST.4 I 5, §66 UST.4, §66 UST.11, §68 UST. 2 I 3, §74 UST.2, §76 UST.3, §77, §78, §79, §89 UST.1 I 22018-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-04-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2008-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŻANKOWSKA2022-05-17 do dziś
2. ImionaDOROTA MARIA2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-05-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-17 do dziś
21. NazwiskoKWIATKOWSKI2020-06-08 do dziś
2. ImionaJERZY2020-06-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-06-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-08 do dziś
31. NazwiskoPRZEWOŹNIK2005-04-26 do dziś
2. ImionaURSZULA2005-04-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-04-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWIK2022-11-21 do dziś
2. ImionaBRYGIDA2022-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKI2022-11-21 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2022-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUDZIANA2019-08-06 do dziś
2. ImionaMACIEJ BARTOSZ2019-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAGIEL2022-03-24 do dziś
2. ImionaADAM JAN2022-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-11-12 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-11-12 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 20.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-04-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 21.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-22 do dziś
3data złożenia 05.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-11-30 do dziś
4data złożenia 11.09.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062007-10-29 do dziś
5data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
6data złożenia 12.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-11-12 do dziś
7data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-20 do dziś
8data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-10 do dziś
9data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
10data złożenia 28.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
11data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
12data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
13data złożenia 19.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-18 do dziś
14data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
15data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
16data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
17data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
18data złożenia 05.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
19data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-11-30 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-10-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-12 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-10 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-11-30 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-10-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-19 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-12 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-10 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-05 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów