SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWO-ADMINISTRACYJNA W KALINOWEJ

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000232944
Numer REGON: 730161583
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-08-13
Sygnatura akt[RDF/414026/22/435]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-04-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 730161583 NIP 82710032622007-06-29 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWO-ADMINISTRACYJNA W KALINOWEJ2005-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SIERADZU nr w rejestrze 4022005-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SIERADZKI gmina BŁASZKI miejscowość KALINOWA2005-04-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KALINOWA nr domu 107 nr lokalu 8 kod pocztowy 98-235 poczta BŁASZKI kraj POLSKA 2016-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.07.1993 R. UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI.2005-04-22 do dziś
228.07.2006 R. UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA: ZMIENIONO: § 2, § 3 UST. 4; § 6 UST. 1 PKT 3, 4, 6, 7; § 8; § 15 UST. 1; § 15 UST. 2 PKT 2; § 18 UST. 2; § 23 UST. 4; § 27 UST. 4; § 28; § 29 UST. 2 § 32 UST. 1; § 35 UST. 1; DODANO: § 5 UST. 5, 6, 7; § 6 UST. 1 PKT 12, 13, 14, 15; § 6 UST. 2; § 18 UST. 3, 4; § 50, § 51, § 52, § 53.2007-06-29 do dziś
329.01.2015 R. UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA: ZMIENIONO: § 3 UST.4; § 6 UST.1 PKT 1,4,13; § 18 UST.3, UST. 4 PKT.1-3; § 23 UST.3; § 25 UST.2 PKT 2; § 26 UST.1; § 27 UST.3;§ 28 UST. 1 I 4; § 32 UST.2; DODANO: § 3 UST.5; § 11 UST. 4; § 21 UST.4; § 27 UST.3 ZE ZNACZKIEM 1; § 27 UST. 6,7,8, I 9; SKREŚLONO § 6 UST. 5.2016-05-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2005-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKENDZIERSKI2013-03-15 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2013-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-03-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2013-03-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-15 do dziś
21. NazwiskoBALIŃSKI2005-04-22 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARCIN2005-04-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2005-04-22 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-22 do dziś
31. NazwiskoDYMSKA2005-04-22 do dziś
2. ImionaALINA2005-04-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-04-22 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-22 do dziś
41. NazwiskoSIBIŃSKI2005-04-22 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2005-04-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-04-22 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEC2015-11-17 do dziś
2. ImionaJANINA AGATA2015-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKENDZIERSKA2007-06-29 do dziś
2. ImionaHALINA2007-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĘKNA2005-04-22 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2005-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ADMINISTRACJA BUDYNKÓW I GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI NIE STANOWIĄCYMI WŁASNOŚCI SPÓŁDZIELNI NA PODSTAWIE UMÓW2005-04-22 do dziś
270 32 A CZYNNOŚCI ZARZĄDZAJĄCEGO NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNYMI2005-04-22 do dziś
390 00 A USŁUGI KOMUNALNE2005-04-22 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2015-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.07.2006 okres 2005 ROK2006-10-04 do dziś
2data złożenia 14.07.2007 okres 2006 ROK2007-09-19 do dziś
3data złożenia 15.07.2008 okres 2007 ROK2008-08-20 do dziś
4data złożenia 13.07.2009 okres 2008 ROK2009-10-06 do dziś
5data złożenia 14.07.2010 okres 2009 R.2010-09-22 do dziś
6data złożenia 18.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-12 do dziś
7data złożenia 03.09.2012 okres 2011 R.2012-09-27 do dziś
8data złożenia 02.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-23 do dziś
9data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
10data złożenia 31.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
11data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
12data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
13data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15data złożenia 19.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-19 do dziś
16data złożenia 25.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-25 do dziś
17data złożenia 13.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-10-04 do dziś
22007 ROK2008-08-20 do dziś
32008 ROK2009-10-06 do dziś
42009 R.2010-09-22 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-12 do dziś
62011 R.2012-09-27 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
122006 R.2007-11-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-25 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-10-04 do dziś
22006 ROK2007-09-19 do dziś
32007 ROK2008-08-20 do dziś
42008 ROK2009-10-06 do dziś
52009 R.2010-09-22 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-12 do dziś
72011 R.2012-09-27 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-19 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-25 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 01.01.20212022-08-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów