ASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000232629
Numer REGON: 240031339
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-09-15
Sygnatura akt[RDF/239477/20/116]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RACIBORSKI gmina RACIBÓRZ miejscowość RACIBÓRZ2005-04-22 do dziś
2. Adresulica GODULI nr domu 8 kod pocztowy 47-400 poczta RACIBÓRZ 2005-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.11.2004 R. -NOTARIUSZ MIROSŁAWA SZYCZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, REPERTORIUM A NR 7962/20042005-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYKA2005-04-22 do dziś
2. ImionaROBERT JERZY2005-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 165 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 165.000, 00; -ZŁ2005-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-04-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYKA2005-04-22 do dziś
2. ImionaKATARZYNA EWA2005-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000, 00; -ZŁ2005-04-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-04-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 PLN2005-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1250000,00 PLN2005-04-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENCI W RAMACH UDZIELONEJ PROKURY2005-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASKOWSKI2005-04-22 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW MARIAN2005-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-04-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPYKA2005-04-22 do dziś
2. ImionaROBERT JERZY2005-04-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2005-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2005-04-22 do dziś
250 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-04-22 do dziś
350 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-04-22 do dziś
450 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-04-22 do dziś
551 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2005-04-22 do dziś
651 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2005-04-22 do dziś
751 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-22 do dziś
851 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2005-04-22 do dziś
951 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2005-04-22 do dziś
1051 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2005-04-22 do dziś
1151 81 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2005-04-22 do dziś
1228 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2005-04-22 do dziś
1351 82 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2005-04-22 do dziś
1451 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2005-04-22 do dziś
1551 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2005-04-22 do dziś
1651 86 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH2005-04-22 do dziś
1751 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI2005-04-22 do dziś
1851 88 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW2005-04-22 do dziś
1951 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-04-22 do dziś
2052 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2005-04-22 do dziś
2152 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2005-04-22 do dziś
2252 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2005-04-22 do dziś
2329 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-22 do dziś
2452 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-22 do dziś
2560 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2005-04-22 do dziś
2660 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2005-04-22 do dziś
2763 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2005-04-22 do dziś
2863 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2005-04-22 do dziś
2963 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2005-04-22 do dziś
3063 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH TRANSPORTOWYCH AGENCJI WODNYCH2005-04-22 do dziś
3165 21 Z LEASING FINANSOWY2005-04-22 do dziś
3265 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-04-22 do dziś
3367 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM2005-04-22 do dziś
3429 42 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH DO OBRÓBKI METALU2005-04-22 do dziś
3567 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-22 do dziś
3670 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-04-22 do dziś
3770 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-04-22 do dziś
3870 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-04-22 do dziś
3971 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2005-04-22 do dziś
4071 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2005-04-22 do dziś
4171 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-04-22 do dziś
4271 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2005-04-22 do dziś
4372 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-04-22 do dziś
4472 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2005-04-22 do dziś
4529 43 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-22 do dziś
4672 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2005-04-22 do dziś
4772 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2005-04-22 do dziś
4872 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-04-22 do dziś
4972 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2005-04-22 do dziś
5074 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-04-22 do dziś
5174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-04-22 do dziś
5274 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-04-22 do dziś
5374 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2005-04-22 do dziś
5474 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2005-04-22 do dziś
5574 40 Z REKLAMA2005-04-22 do dziś
5629 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2005-04-22 do dziś
5774 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2005-04-22 do dziś
5874 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2005-04-22 do dziś
5974 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2005-04-22 do dziś
6074 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2005-04-22 do dziś
6174 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2005-04-22 do dziś
6274 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2005-04-22 do dziś
6374 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-22 do dziś
6493 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-22 do dziś
6531 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW,2005-04-22 do dziś
6631 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-22 do dziś
6750 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-07-04 do dziś
2data złożenia 17.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-17 do dziś
3data złożenia 03.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-15 do dziś
4data złożenia 28.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-03 do dziś
5data złożenia 12.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-23 do dziś
6data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
7data złożenia 16.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
8data złożenia 29.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
9data złożenia 07.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
10data złożenia 06.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
11data złożenia 27.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
12data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
13data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
15data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-07-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-15 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11.01.2005 -31.12.20052006-07-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-15 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-09 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów