TALENT - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000232544
Numer REGON: 278346190
Numer NIP: 6312439370
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-21
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/518834/23/198]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 2783461902007-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALENT -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2005-04-21 do dziś
2. Adresulica BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE 2005-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuTALENT -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -ODDZIAŁ KLUCZBORK2007-10-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KLUCZBORSKI gmina KLUCZBORK miejscowość KLUCZBORK2007-10-19 do dziś
3. Adresmiejscowość KLUCZBORK ulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 9 kod pocztowy 46-203 poczta KLUCZBORK kraj POLSKA 2007-10-19 do dziś
21. Firma oddziałuTALENT -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -ODDZIAŁ KRAPKOWICE2007-10-19 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KRAPKOWICKI gmina KRAPKOWICE miejscowość KRAPKOWICE2007-10-19 do dziś
3. Adresmiejscowość KRAPKOWICE ulica OPOLSKA nr domu 9 kod pocztowy 47-300 poczta KRAPKOWICE kraj POLSKA 2007-10-19 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.11.2004 R. -NOTARIUSZ ANNA MIGIELSKA-CIOŁECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 5280/20042005-04-21 do dziś
223.09.2009 R. -REP. A NR 3955/2009, NOTARIUSZ AGATA SERAFIN, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA SERAFIN, ANNA MIGIELSKA-CIOŁECKA S.C. W GLIWICACH -ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2010-02-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUREK2005-04-21 do dziś
2. ImionaJAN SYLWESTER2005-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1 UDZIAŁ O WYSOKOŚCI 25.000,00ZŁ2005-04-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-04-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUREK2020-03-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2020-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2020-03-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-04-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUREK2020-03-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2020-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2020-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUREK2005-04-21 do dziś
2. ImionaJAN SYLWESTER2005-04-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-04-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2010-02-18 do dziś
252 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2010-02-18 do dziś
356 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-02-18 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-02-18 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-02-18 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-02-18 do dziś
777 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2010-02-18 do dziś
877 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2010-02-18 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-02-18 do dziś
1069 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2022-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2011 okres 19.11.2004 -31.12.20052011-08-25 do dziś
2data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2006 -31.12.20062011-08-25 do dziś
3data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2007 -31.12.20072011-08-25 do dziś
4data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2008 -31.12.20082011-08-25 do dziś
5data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-08-25 do dziś
6data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
7data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-18 do dziś
8data złożenia 15.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-23 do dziś
9data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
11data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
12data złożenia 06.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
13data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
17data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
18data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.11.2004 -31.12.20052011-08-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062011-08-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072011-08-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082011-08-25 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-08-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.11.2004 -31.12.20052011-08-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062011-08-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072011-08-25 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082011-08-25 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-08-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-25 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów