TALKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000232456
Numer REGON: 220052423
Numer NIP: 9570911418
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-20
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-07-20
Sygnatura akt[RDF/551031/23/695]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-03-22 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. MARYNARKI POLSKIEJ nr domu 98 kod pocztowy 80-557 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 31 MARCA 2005 ROKU, REPERTORIUM A 1654/2005, NOTARIUSZ PIOTR LANGOWSKI W GDAŃSKU, UL. PIWNA 1/2.2005-04-20 do dziś
217.01.2007 R. REP. A NR 254/2007 NOTARIUSZ MARIA PASZKIEWICZ W KANCELARII W GDAŃSKU ZMIENIONO PAR. 7 UST. 1 I 2, DODANO UST. 2 W PAR. 14 UMOWY2007-04-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ2007-04-05 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziały308 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.400,00 ZŁ2007-04-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIŁAT2005-09-21 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JAN2005-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-21 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALUKIEWICZ2005-09-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2005-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ2010-04-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-21 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBER2005-09-21 do dziś
2. ImionaARTUR MACIEJ2005-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-21 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOWIEJSKI2005-09-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ZACHEUSZ2005-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały902 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.100,00 ZŁ2007-04-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-21 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRANDT2008-04-29 do dziś
2. ImionaMARTA NATALIA2008-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-04-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały440 UDZIAŁY O WARTOŚCI 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.000,00 ZŁ2008-04-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-04-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego110000,00 ZŁ2007-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2005-04-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOWIEJSKI2005-09-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ZACHEUSZ2005-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2020-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-12-30 do dziś
271 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-12-30 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2020-12-30 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-12-30 do dziś
574 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2020-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.08.2006 okres ZA 2005 ROK2006-08-29 do dziś
2data złożenia 09.07.2007 okres 20062007-07-26 do dziś
3data złożenia 04.04.2008 okres 20072008-04-22 do dziś
4data złożenia 31.03.2009 okres 2008 ROK2009-04-06 do dziś
5data złożenia 26.03.2010 okres 2009 ROK2010-04-07 do dziś
6data złożenia 13.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-21 do dziś
7data złożenia 20.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-27 do dziś
8data złożenia 09.07.2013 okres 20122013-11-14 do dziś
9data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
10data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
13data złożenia 21.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
14data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
16data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
17data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
18data złożenia 20.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 ROK2006-08-29 do dziś
220062007-07-26 do dziś
320072008-04-22 do dziś
42008 ROK2009-04-06 do dziś
52009 ROK2010-04-07 do dziś
62010 ROK2011-04-21 do dziś
72011 ROK2012-07-27 do dziś
820122013-11-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2005 ROK2006-08-29 do dziś
220062007-07-26 do dziś
320072008-04-22 do dziś
42008 ROK2009-04-06 do dziś
52009 ROK2010-04-07 do dziś
62010 ROK2011-04-21 do dziś
72011 ROK2012-07-27 do dziś
820122013-11-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-21 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów