„ARTISAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000232347
Numer REGON: 340012899
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/337283/21/79]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTISAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina BIAŁE BŁOTA miejscowość BIAŁE BŁOTA2017-04-24 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁE BŁOTA ulica UL. GWARNA nr domu 14 kod pocztowy 86-005 poczta BIAŁE BŁOTA kraj POLSKA 2017-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128 LUTEGO 2005 R. KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY NOTARIUSZ RENATA PARADOWSKA, REP A NR 976/20052005-04-15 do dziś
22008.09.22, REPERTORIUM A NUMER: 16 941/2008, NOTARIUSZ MACIEJ MIELCAREK, KANCELARIA NOTARIALNA MACIEJ MIELCAREK I WOJCIECH OSŁAWSKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. KRASIŃSKIEGO 9/1, 85-008 BYDGOSZCZ; ZMIENIONO PARAGRAF 5 UMOWY SPÓŁKI2008-10-08 do dziś
313.07.2009 R., REPERTORIUM A NR 5292/2009, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, NOTARIUSZ WOJCIECH OSŁAWSKI, ZMIANA § § 5, 6, 7, PKT 4, 10, 15 ORAZ DODANIE § 12.2009-09-30 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 MARCA 2017 ROKU, REPERTORIUM A NR 440/2017, KANCELARIA NOTARIALNA DARIA ŚLACHCIAK NOTARIUSZ W BIAŁYCH BŁOTACH - ZMIANA § 3 I § 6 UMOWY2017-04-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEWKO2005-04-15 do dziś
2. ImionaHENRYK2005-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 70 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 35.000 ZŁOTYCH2005-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-04-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEWKO2005-04-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ WOJCIECH2005-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH2005-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEWKO2005-04-15 do dziś
2. ImionaHENRYK2005-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-04-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEWKO2005-04-15 do dziś
2. ImionaTOMASZ WOJCIECH2005-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymW-CE PREZES2005-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-09-30 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-30 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-04-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 1 ZBIERANIE ODPADÓW2017-04-24 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-04-24 do dziś
342 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2017-04-24 do dziś
443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2017-04-24 do dziś
543 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-04-24 do dziś
668 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-04-24 do dziś
777 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2017-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.04.2006 okres ZA 2005 ROK2006-05-31 do dziś
2data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-19 do dziś
3data złożenia 14.07.2008 okres OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
4data złożenia 23.09.2009 okres 01.01. -31.12.2008 ROK2009-09-30 do dziś
5data złożenia 14.07.2010 okres OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
6data złożenia 15.07.2011 okres OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
7data złożenia 13.07.2012 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-08-14 do dziś
8data złożenia 12.07.2013 okres OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-07-25 do dziś
9data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
12data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
13data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
14data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
15data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
16data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
17data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 ROK2006-05-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-19 do dziś
3OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
401.01. -31.12.2008 ROK2009-09-30 do dziś
5OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
6OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-08-14 do dziś
8OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2005 ROK2006-05-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-12-19 do dziś
3OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
401.01. -31.12.2008 ROK2009-09-30 do dziś
5OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
6OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-22 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-08-14 do dziś
8OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów