TALENTI IMPORT - EXPORT S.R.L. ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000232154
Numer REGON: 120034664
Numer NIP: 1060000292
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/18468/22/121]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejoddział zagranicznego przedsiębiorcy2005-04-15 do dziś
3. NazwaTALENTI IMPORT -EXPORT S.R.L. ODDZIAŁ W KRAKOWIE2005-04-15 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejTALENTI IMPORT EXPORT SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA2017-10-26 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREGISTRO DELLE IMPRESE 083590310052017-10-26 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-15 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2005-04-15 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość KRAKÓW kraj POLSKA 2022-06-29 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj WŁOCHY nazwa i jednostka podziału administracyjnego PROWINCJA: RM (RZYM) GMINA: RZYM miejscowość RZYM ulica PIAZZA TEODOSIO nr domu 15 kod pocztowy 00145 poczta RZYM 2005-04-15 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyJEDNOOSOBOWO -WSZELKIE UPRAWNIENIA DO WYPEŁNIANIA CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI2005-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLLAZZO2005-04-15 do dziś
2. ImionaGIUSEPPE2005-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę lub zagraniczny zakład ubezpieczeń w oddziale
11. NazwiskoKŁOSOWSKI2005-04-15 do dziś
2. ImionaMAREK JERZY2005-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 40 PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH PRÓCZ ODZIEŻY2005-04-15 do dziś
250 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-04-15 do dziś
350 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-04-15 do dziś
451 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2005-04-15 do dziś
551 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2005-04-15 do dziś
651 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-04-15 do dziś
751 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2005-04-15 do dziś
851 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2005-04-15 do dziś
951 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2005-04-15 do dziś
1051 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-04-15 do dziś
1152 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2005-04-15 do dziś
1218 10 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2005-04-15 do dziś
1352 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2005-04-15 do dziś
1452 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2005-04-15 do dziś
1552 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2005-04-15 do dziś
1652 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2005-04-15 do dziś
1752 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-15 do dziś
1852 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2005-04-15 do dziś
1952 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2005-04-15 do dziś
2052 48 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2005-04-15 do dziś
2118 2 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ.2005-04-15 do dziś
2219 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH2005-04-15 do dziś
2319 30 A PRODUKCJA OBUWIA, Z WYŁĄCZENIEM SPORTOWEGO2005-04-15 do dziś
2420 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2005-04-15 do dziś
2520 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2005-04-15 do dziś
2625 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2005-04-15 do dziś
2725 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2005-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów