„BUSINESS-CENTRE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-18 godz. 16:02:16
Numer KRS: 0000232133
Numer REGON: 016130300
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2005-04-11
Sygnatura akt[WA.XXI NS-REJ.KRS/3646/5/524]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0161303002005-04-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS-CENTRE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH nr w rejestrze 12452005-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina ŻYRARDÓW miejscowość ŻYRARDÓW2005-04-11 do dziś
2. Adresulica LIMANOWSKIEGO nr domu 44 kod pocztowy 96-300 poczta ŻYRARDÓW 2005-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ALEKSNADRĘ CHMIEL W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŻYRARDOWIE DNIA 29.09.1999 ROKU REPERTORIUM A 5925/1999 ORAZ 19.10.1999 REP. A 6584/1999 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ADAMA BOŻYKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻYRARDOWIE, UL. OKRZEI 31, REPERTORIUM A 6005/2004 Z DNIA 16.09.2004 ROKU ZAWIERAJĄCY ZMIANY PAR. 7, PAR. 10, PAR. 14, PAR. 17 I PAR. 21 UMOWY SPÓŁKI2005-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILLER2005-04-11 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2005-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 38 UDZIAŁÓW PO 1250,00 ZŁ NA KWOTĘ 47500,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁ)2005-04-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-04-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2005-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILLER2005-04-11 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2005-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2005-04-11 do dziś
222 25 Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA2005-04-11 do dziś
345 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW.2005-04-11 do dziś
450 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-04-11 do dziś
550 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2005-04-11 do dziś
651 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2005-04-11 do dziś
751 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2005-04-11 do dziś
851 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2005-04-11 do dziś
951 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2005-04-11 do dziś
1051 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-04-11 do dziś
1151 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2005-04-11 do dziś
1201 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2005-04-11 do dziś
1351 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2005-04-11 do dziś
1451 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2005-04-11 do dziś
1551 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2005-04-11 do dziś
1651 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2005-04-11 do dziś
1751 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2005-04-11 do dziś
1851 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2005-04-11 do dziś
1952 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2005-04-11 do dziś
2052 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-04-11 do dziś
2155 10 Z HOTELE2005-04-11 do dziś
2255 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE2005-04-11 do dziś
2315 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2005-04-11 do dziś
2455 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-04-11 do dziś
2555 30 A RESTAURACJE2005-04-11 do dziś
2655 40 Z BARY2005-04-11 do dziś
2755 51 Z STOŁÓWKI2005-04-11 do dziś
2855 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2005-04-11 do dziś
2963 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2005-04-11 do dziś
3063 30 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2005-04-11 do dziś
3163 30 C DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2005-04-11 do dziś
3263 30 D DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA POZOSTAŁA2005-04-11 do dziś
3365 21 Z LEASING FINANSOWY2005-04-11 do dziś
3415 33 A PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2005-04-11 do dziś
3565 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-04-11 do dziś
3670 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-04-11 do dziś
3770 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-04-11 do dziś
3870 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-04-11 do dziś
3970 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2005-04-11 do dziś
4070 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2005-04-11 do dziś
4171 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2005-04-11 do dziś
4272 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-04-11 do dziś
4372 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2005-04-11 do dziś
4472 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2005-04-11 do dziś
4515 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2005-04-11 do dziś
4674 14 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-04-11 do dziś
4774 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2005-04-11 do dziś
4874 20 B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNA, POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZA2005-04-11 do dziś
4974 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2005-04-11 do dziś
5074 40 Z REKLAMA2005-04-11 do dziś
5174 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-11 do dziś
5292 62 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA2005-04-11 do dziś
5392 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-11 do dziś
5422 12 Z WYDAWANIE GAZET2005-04-11 do dziś
5522 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2005-04-11 do dziś
5622 21 Z DRUKOWANIE GAZET2005-04-11 do dziś
5722 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów