ASTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000232042
Numer REGON: 140083374
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2020-09-07
Sygnatura akt[RDF/237124/20/25]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP1400833742005-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina GÓRA KALWARIA -MIASTO miejscowość GÓRA KALWARIA2005-04-07 do dziś
2. Adresulica KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO nr domu 13 kod pocztowy 05-530 poczta GÓRA KALWARIA 2005-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.03.2005, NOTARIUSZ -PAWEŁ GMEREK, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH FORTUŃSKI-NOTARIUSZ, JAROSŁAW PLUTA-NOTARIUSZ, PAWEŁ GMEREK-NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA 05-500 PIASECZNO, UL. KOŚCIUSZKI 23, REPERTORIUM A NR 3430/20052005-04-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIRECKI2005-04-07 do dziś
2. ImionaPIOTR SEBASTIAN2005-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 34 UDZIAŁY -51.000 ZŁ2005-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-04-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZABLEWSKI2005-04-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2005-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 33 UDZIAŁY -49.500 ZŁ2005-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-04-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELAZKO2005-04-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIAN2005-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 33 UDZIAŁY -49.500 ZŁ2005-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-04-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 PLN2005-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2005-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZABLEWSKI2005-04-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2005-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-04-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIRECKI2005-04-07 do dziś
2. ImionaPIOTR SEBASTIAN2005-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2005-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-04-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELAZKO2005-04-07 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIAN2005-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2005-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 2 PRODUKCJA MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2005-04-07 do dziś
245 BUDOWNICTWO2005-04-07 do dziś
360 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2005-04-07 do dziś
463 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2005-04-07 do dziś
571 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2005-04-07 do dziś
671 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2005-04-07 do dziś
774 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII.2005-04-07 do dziś
874 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2005-04-07 do dziś
974 4 REKLAMA2005-04-07 do dziś
1093 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2005-04-07 do dziś
1120 2 PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK2005-04-07 do dziś
1229 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2005-04-07 do dziś
1320 3 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2005-04-07 do dziś
1420 4 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2005-04-07 do dziś
1522 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2005-04-07 do dziś
1622 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2005-04-07 do dziś
1722 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2005-04-07 do dziś
1836 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-07 do dziś
1951 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2005-04-07 do dziś
2051 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2005-04-07 do dziś
2151 9 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-04-07 do dziś
2252 6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2005-04-07 do dziś
2325 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2005-04-07 do dziś
2472 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2005-04-07 do dziś
2572 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ POZOSTAŁA2005-04-07 do dziś
2626 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2005-04-07 do dziś
2727 PRODUKCJA METALI2005-04-07 do dziś
2828 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄTCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2005-04-07 do dziś
2929 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-07 do dziś
3031 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-07 do dziś
3135 5 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.05.2006 okres 2005 R.2006-05-09 do dziś
2data złożenia 22.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-24 do dziś
3data złożenia 10.04.2008 okres 2007 ROK2008-04-16 do dziś
4data złożenia 29.06.2009 okres 2008 ROK2009-07-13 do dziś
5data złożenia 08.07.2010 okres 2009 ROK2010-07-22 do dziś
6data złożenia 15.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-22 do dziś
7data złożenia 16.04.2012 okres 2011 ROK2012-04-23 do dziś
8data złożenia 29.03.2013 okres 2012 R.2013-04-03 do dziś
9data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
10data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
11data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
12data złożenia 20.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
13data złożenia 09.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
14data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
15data złożenia 07.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-05-09 do dziś
22006 ROK2007-05-24 do dziś
32007 ROK2008-04-16 do dziś
42008 ROK2009-07-13 do dziś
52009 ROK2010-07-22 do dziś
62010 ROK2011-04-22 do dziś
72011 ROK2012-04-23 do dziś
82012 R.2013-04-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-05-09 do dziś
22006 ROK2007-05-24 do dziś
32007 ROK2008-04-16 do dziś
42008 ROK2009-07-13 do dziś
52009 ROK2010-07-22 do dziś
62010 ROK2011-04-22 do dziś
72011 ROK2012-04-23 do dziś
82012 R.2013-04-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów