FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA „DOMINIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000231941
Numer REGON: 260012250
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-06
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/514884/23/274]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP2600122502006-07-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „DOMINIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KAZIMIERSKI gmina KAZIMIERZA WIELKA miejscowość KAZIMIERZA WIELKA2005-04-06 do dziś
2. Adresulica KOLEJOWA nr domu 144 kod pocztowy 28-500 poczta KAZIMIERZA WIELKA 2005-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.03.2005 ROK, NOTARIUSZ GRZEGORZ GOŁĘBIOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KAZIMIERZY WIELKIEJ, UL. KOLEJOWA NR 8, REPERTORIUM A NR 1662/2005.2005-04-06 do dziś
204.04.2006 R. -NOTARIUSZ ANETA DELFORIAN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. STAROWIŚLNA 22/2, REP A NR 1061/2006 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO § 14, SKREŚLONO § 7 ORAZ § 13 PKT 13;2006-07-04 do dziś
318.08.2006 R. -NOTARIUSZ ANETA DEFLORIAN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. STAROWIŚLNA 22/2, REP A NR 3061/2006 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO § 2, § 4 UST. 5, § 15 UST. 1; 23.09.2006 R. -NOTARIUSZ ANETA DEFLORIAN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. STAROWIŚLNA 22/2, REP A NR 3697/2006 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO § 4 UST. 1-4 UMOWY SPÓŁKI;2006-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPICHAŁ2005-04-06 do dziś
2. ImionaEDYTA EWA2005-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały617 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 308 500,00 ZŁ2020-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-12-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego408500,00 ZŁ2006-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport190000,00 PLN2005-04-06 do dziś
2205000,00 ZŁ2006-10-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2005-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPICHAŁ2007-10-29 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MARIUSZ2007-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2005-04-06 do dziś
270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-04-06 do dziś
360 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2005-04-06 do dziś
463 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2005-04-06 do dziś
550 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2005-04-06 do dziś
650 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2005-04-06 do dziś
770 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-04-06 do dziś
874 40 Z REKLAMA2005-04-06 do dziś
967 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-06 do dziś
1065 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-04-06 do dziś
1174 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA.2005-04-06 do dziś
1250 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2005-04-06 do dziś
1350 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI.2005-04-06 do dziś
1445 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2005-04-06 do dziś
1550 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2005-04-06 do dziś
1651 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2005-04-06 do dziś
1752 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-04-06 do dziś
1852 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-04-06 do dziś
1952 63 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2005-04-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.08.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-09-10 do dziś
2data złożenia 14.07.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-10-16 do dziś
3data złożenia 15.07.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-09-22 do dziś
4data złożenia 15.07.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
5data złożenia 11.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-27 do dziś
6data złożenia 30.09.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-12-17 do dziś
7data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-31 do dziś
8data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-08 do dziś
9data złożenia 01.08.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-08 do dziś
10data złożenia 16.10.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-16 do dziś
11data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
12data złożenia 06.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-06 do dziś
13data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
14data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
15data złożenia 31.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
16data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-09-10 do dziś
2OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-10-16 do dziś
3OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-09-22 do dziś
4OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
5OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-27 do dziś
6OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-12-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-31 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-08 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-16 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-06 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-09-10 do dziś
2OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-10-16 do dziś
3OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-09-22 do dziś
4OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
5OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-27 do dziś
6OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-12-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-31 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-08 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-08 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-10-16 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów