„INTELIGENT BUSINESS SOLUTIONS GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000231795
Numer REGON: 017189613
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-05
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-02-05
Sygnatura akt[RDF/188061/20/245]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP0171896132005-04-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTELIGENT BUSINESS SOLUTIONS GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 624942005-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2005-04-05 do dziś
2. Adresulica TUŻYCKA nr domu 8 kod pocztowy 03-683 poczta WARSZAWA 2005-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.10.2000 R., NOTARIUSZ MARIA OGRODZIŃSKA-ZALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE NR 62, REP. A NR-7968/2000 11.03.2005 R., NOTARIUSZ MARIA OGRODZIŃSKA-ZALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. JANA PAWŁA II NR 80, REP. A NR-688/2005, ZMIANA § 2, § 3 UST. 1, § 4, § 8, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, SKREŚLENIE § 22, § 23, § 24, § 25, § 262005-04-05 do dziś
214.07.2011 R., REP. A NR 2134/2011, NOTARIUSZ MARIA OGRODZIŃSKA-ZALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ALEJA JANA PAWŁA II NR 80 KL.D M.D2, ZMIANA § 4, § 8 UST. 3, § 10, TEKST JEDNOLITY2011-11-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZESZUTA2005-04-05 do dziś
2. ImionaPIOTR IRENEUSZ2005-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁOTYCH2014-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-04-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZESZUTA2011-11-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ANDRZEJ2011-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25 000 ZŁOTYCH2014-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZESZUTA2011-11-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ANDRZEJ2011-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-11-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZESZUTA2005-04-05 do dziś
2. ImionaWINCENTY WŁADYSŁAW2005-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-04-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2011-11-22 do dziś
229 10 A PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH2011-11-22 do dziś
329 10 B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2011-11-22 do dziś
429 10 C PRODUKCJA AUTOBUSÓW2011-11-22 do dziś
529 10 D PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW2011-11-22 do dziś
629 10 E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-22 do dziś
729 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2011-11-22 do dziś
829 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2011-11-22 do dziś
929 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-22 do dziś
1030 40 Z PRODUKCJA WOJSKOWYCH POJAZDÓW BOJOWYCH2011-11-22 do dziś
1130 91 Z PRODUKCJA MOTOCYKLI2011-11-22 do dziś
1230 92 Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH2011-11-22 do dziś
1330 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-11-22 do dziś
1433 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2011-11-22 do dziś
1533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-11-22 do dziś
1633 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-11-22 do dziś
1733 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-11-22 do dziś
1833 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2011-11-22 do dziś
1933 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-11-22 do dziś
2033 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-11-22 do dziś
2145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-11-22 do dziś
2245 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-22 do dziś
2345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-22 do dziś
2445 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-22 do dziś
2545 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-22 do dziś
2645 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2011-11-22 do dziś
2746 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2011-11-22 do dziś
2847 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2011-11-22 do dziś
2947 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-22 do dziś
3049 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2011-11-22 do dziś
3149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2011-11-22 do dziś
3249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-11-22 do dziś
3352 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2011-11-22 do dziś
3452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-11-22 do dziś
3552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2011-11-22 do dziś
3658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-11-22 do dziś
3764 91 Z LEASING FINANSOWY2011-11-22 do dziś
3864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2011-11-22 do dziś
3964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-11-22 do dziś
4066 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2011-11-22 do dziś
4166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2011-11-22 do dziś
4266 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2011-11-22 do dziś
4368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-11-22 do dziś
4472 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2011-11-22 do dziś
4572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-11-22 do dziś
4673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-11-22 do dziś
4773 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2011-11-22 do dziś
4873 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2011-11-22 do dziś
4973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-11-22 do dziś
5073 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2011-11-22 do dziś
5177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-11-22 do dziś
5277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-22 do dziś
5377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-11-22 do dziś
5485 32 A TECHNIKA2011-11-22 do dziś
5585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-11-22 do dziś
5686 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO2011-11-22 do dziś
5796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
2data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
3data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
4data złożenia 21.04.2017 okres OD 05.04.2005 DO 31.12.20052017-05-09 do dziś
5data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
6data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-05-09 do dziś
7data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-05-09 do dziś
8data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-05-09 do dziś
9data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-05-09 do dziś
10data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-09 do dziś
11data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-09 do dziś
12data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15data złożenia 05.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
4OD 05.04.2005 DO 31.12.20052017-05-09 do dziś
5OD 01.01.2006 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
6OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-05-09 do dziś
7OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-05-09 do dziś
8OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-05-09 do dziś
9OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-05-09 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-09 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
3OD 05.04.2005 DO 31.12.20052017-05-09 do dziś
4OD 01.01.2006 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
5OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-05-09 do dziś
6OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-05-09 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-05-09 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-05-09 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-05-09 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-05-09 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów