ARTALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000231379
Numer REGON: 220026851
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2019-04-30
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/28459/19/228]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 220026851 NIP 59220819722007-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-04-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY nr domu 2 kod pocztowy 00-030 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14 MARCA 2005 R, JANUSZ GÓRAL -NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA 01-003 WARSZAWA AL. SOLIDARNOŚCI 84/14, AKT NOT. REP. A NR 506/2005 7 MARCA 2005 R, JANUSZ GÓRAL-NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA 01-003 WARSZAWA AL. SOLIDARNOŚCI 84/14, AKT. NOT. REP. A NR 552/2005 ZMIENIONO BRZMIENIE PAR. 3 I PAR. 11 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2005-04-11 do dziś
215-07-2005 R. REPERTORIUM A NUMER 2146/2005, NOTARIUSZ JANUSZ GÓRAL, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIANA PAR. 3, PAR. 6.2005-08-04 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 12.10.2006 R. REP. A NR 4392/2006 PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA GÓRALA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. OSTROBRAMSKIEJ 101 A, PAR. 3, PAR. 9 UST. 22006-10-25 do dziś
4AKT NOTARIALNY - 10.07.2015R., NOTARIUSZ KINGA NAŁĘCZ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8307/2015, ZMIENIONO TREŚĆ: §6 W TEN SPOSÓB, ŻE ZMIENIONO TREŚĆ PUNKTÓW OD 1 DO 34 ORAZ DODANO PUNKTY OD 35 DO 53; §7; §9 UST. 1; §17 POPRZEZ USUNIĘCIE UST. 2; §18 POPRZEZ DODANIE UST. 2.2015-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLIK2018-05-10 do dziś
2. ImionaMARCIN KRZYSZTOF2018-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ2019-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-03-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2015-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2005-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.2005-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLIK2015-10-06 do dziś
2. ImionaMARCIN KRZYSZTOF2015-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE2005-04-11 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-06 do dziś
247 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-06 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-06 do dziś
447 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-06 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-10-06 do dziś
673 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2015-10-06 do dziś
773 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2015-10-06 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2015-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.06.2006 okres 15-04-2005 -31-12-20052006-06-14 do dziś
2data złożenia 06.12.2012 okres 01.01.2007 - 31.12.20072013-01-31 do dziś
3data złożenia 06.12.2012 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-01-31 do dziś
4data złożenia 06.12.2012 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-01-31 do dziś
5data złożenia 06.12.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-01-31 do dziś
6data złożenia 06.12.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-31 do dziś
7data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
8data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
9data złożenia 20.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
10data złożenia 16.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-10 do dziś
11data złożenia 16.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-10 do dziś
12data złożenia 20.11.2018 okres OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115-04-2005 -31-12-20052006-06-14 do dziś
201.01.2007 - 31.12.20072013-01-31 do dziś
301.01.2008 - 31.12.20082013-01-31 do dziś
401.01.2009 - 31.12.20092013-01-31 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-01-31 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-01-31 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-10 do dziś
12OD 31.12.2016 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115-04-2005 -31-12-20052006-06-14 do dziś
201.01.2007 - 31.12.20072013-01-31 do dziś
301.01.2008 - 31.12.20082013-01-31 do dziś
401.01.2009 - 31.12.20092013-01-31 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-01-31 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-01-31 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-10-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-10 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów