DOBROSŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000231294
Numer REGON: 080008901
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2011-04-07
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3562/11/450]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0800089012005-08-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBROSŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat WSCHOWSKI gmina SŁAWA miejscowość SŁAWA2005-03-29 do dziś
2. Adresulica PRZEMYSŁOWA nr domu 6 kod pocztowy 67-410 poczta SŁAWA 2005-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuDOBROSŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „ODDZIAŁ” W UJEŹDŹCU WIELKIM2010-11-16 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina TRZEBNICA miejscowość UJEŹDZIEC WIELKI2010-11-16 do dziś
3. Adresmiejscowość UJEŹDZIEC WIELKI nr domu 45 kod pocztowy 55-100 poczta TRZEBNICA kraj POLSKA 2010-11-16 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.03.2005 R. -NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NUMER 1723/2005.2005-03-29 do dziś
219.06.2006 R, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A 3569/2006 -ZMIANA § 17 PKT 3, § 22 PKT 6, § 23, § 25, § 27 PKT 2, § 28, § 29, § 30; UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI;2006-08-10 do dziś
329.11.2010 R., NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A.NUMER 19365/2010 ZMIANA § 7, § 18 UST. 4; § 24; § 27 UST. 2 UMOWY; PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI;2011-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA2005-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9320037932005-03-29 do dziś
4. Numer KRS0000225318 2005-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5050000,00 ZŁ2005-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-03-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5050000,00 PLN2005-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. DO KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO; 2. POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARCZYŃSKI2011-01-03 do dziś
2. ImionaJACEK ZBIGNIEW2011-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUC2005-08-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JAROSŁAW2005-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2005-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTARCZYŃSKI2008-02-12 do dziś
2. ImionaTOMASZ2008-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-12 do dziś
21. NazwiskoTARCZYŃSKA2006-08-10 do dziś
2. ImionaELŻBIETA ANNA2006-08-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-08-10 do dziś
31. NazwiskoBIENKIEWICZ2006-08-10 do dziś
2. ImionaEDMUND2006-08-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPIASNY2011-01-03 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ WALENTY2011-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-01-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-01-03 do dziś
21. NazwiskoZYMON2011-01-03 do dziś
2. ImionaROBERT2011-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-01-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-01-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2011-01-03 do dziś
201 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH2011-01-03 do dziś
301 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2011-01-03 do dziś
401 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2011-01-03 do dziś
501 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2011-01-03 do dziś
601 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2011-01-03 do dziś
703 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2011-01-03 do dziś
810 1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA2011-01-03 do dziś
910 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2011-01-03 do dziś
1010 4 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO2011-01-03 do dziś
1110 7 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH2011-01-03 do dziś
1210 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2011-01-03 do dziś
1310 9 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT2011-01-03 do dziś
1411 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH2011-01-03 do dziś
1546 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-01-03 do dziś
1646 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2011-01-03 do dziś
1746 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2011-01-03 do dziś
1846 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2011-01-03 do dziś
1946 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2011-01-03 do dziś
2046 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2011-01-03 do dziś
2146 34 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2011-01-03 do dziś
2246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2011-01-03 do dziś
2346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-01-03 do dziś
2446 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2011-01-03 do dziś
2547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-01-03 do dziś
2647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-03 do dziś
2747 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-03 do dziś
2847 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-03 do dziś
2947 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-03 do dziś
3047 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-03 do dziś
3147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-03 do dziś
3247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-03 do dziś
3347 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2011-01-03 do dziś
3447 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-03 do dziś
3547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-01-03 do dziś
3647 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2011-01-03 do dziś
3749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-01-03 do dziś
3855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2011-01-03 do dziś
3956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-01-03 do dziś
4056 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-01-03 do dziś
4156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-01-03 do dziś
4256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2011-01-03 do dziś
4356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-01-03 do dziś
4464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-01-03 do dziś
4564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2011-01-03 do dziś
4664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-01-03 do dziś
4768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-01-03 do dziś
4868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-01-03 do dziś
4969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-01-03 do dziś
5070 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-01-03 do dziś
5170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-01-03 do dziś
5270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-01-03 do dziś
5374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-01-03 do dziś
5477 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-01-03 do dziś
5577 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-01-03 do dziś
5677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-01-03 do dziś
5782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-01-03 do dziś
5885 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2011-01-03 do dziś
5985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-01-03 do dziś
6093 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2011-01-03 do dziś
6193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2011-01-03 do dziś
6293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-01-03 do dziś
6396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.08.2006 okres 29.03.2005 R -31.12.2005 R2006-08-10 do dziś
2data złożenia 18.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-20 do dziś
3data złożenia 18.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-04 do dziś
4data złożenia 15.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-22 do dziś
5data złożenia 05.05.2010 okres 01.01.2009 R., -31.12.2009 R.,2010-05-25 do dziś
6data złożenia 04.04.2011 okres 01.01.2010 R., -31.12.2010 R.,2011-04-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta129.03.2005 R -31.12.2005 R2006-08-10 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-04 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-22 do dziś
501.01.2009 R., -31.12.2009 R.,2010-05-25 do dziś
601.01.2010 R., -31.12.2010 R.,2011-04-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego129.03.2005 R -31.12.2005 R2006-08-10 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-04 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-22 do dziś
501.01.2009 R., -31.12.2009 R.,2010-05-25 do dziś
601.01.2010 R., -31.12.2010 R.,2011-04-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu129.03.2005 R -31.12.2005 R2006-08-10 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-04 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-22 do dziś
501.01.2009 R., -31.12.2009 R.,2010-05-25 do dziś
601.01.2010 R., -31.12.2010 R.,2011-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ2011-03-21 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 25.02.2011 R, NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM „A” NR 2635/2011 O POŁĄCZENIU SPÓŁKI: TARCZYŃSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W UJEŹDŹCU MAŁYM (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)ZE SPÓŁKĄ DOBROSŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z ZSIEDZIBĄ W SŁAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA).2011-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów