GSK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000231231
Numer REGON: 300040065
Numer NIP: 7792254227
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu64Data dokonania wpisu2022-08-30
Sygnatura akt[RDF/416850/22/800]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP3000400652006-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSK SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2005-04-07 do dziś
2. Adresulica GRUNWALDZKA nr domu 189 kod pocztowy 60-322 poczta POZNAŃ 2005-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.02.2005 R. NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK KOLASA NOTARIUSZ, PAWEŁ KOLASA NOTARIUSZ S.C., 61-707 POZNAŃ, UL. LIBELTA 26, REP. A NR 1871/2005.2005-04-07 do dziś
230.01.2006 R., REP. A NR 1161/2006, NOTARIUSZ MAREK KOLASA, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK KOLASA, PAWEŁ KOLASA SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, UL. LIBELTA 26, ZMIENIONO § 6 UST. 1, 2, UCHWALONO JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2006-02-27 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.04.2010 R., REP. A NR 5880/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARKA KOLASĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ MAREK KOLASA PAWEŁ KOLASA SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, ZMIANA ART. 5 UMOWY SPÓŁKI2010-10-21 do dziś
416.08.2021, REP. A NR 6130/2021, NOTARIUSZ W WARSZAWIE - MARIA BRUDNICKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 10/9, ZMIENIONO ART. 6.1 I 6.2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2021-09-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSK PSC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3897047682022-02-16 do dziś
4. Numer KRS0000916841 2022-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały516.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 258.050.000,00 ZŁ2022-02-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-02-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego258050000,00 ZŁ2021-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIWOK2022-05-27 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2022-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIEMKIEWICZ2016-01-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ZBIGNIEW2016-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-01-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOTA2018-08-02 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA HALINA2018-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘPIŃSKI2018-12-17 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TOMASZ2018-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-17 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaARNDT CZAPLICKA2018-12-17 do dziś
2. ImionaANITA KATARZYNA2018-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-17 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIECIKOWSKA PIŁAT2020-09-01 do dziś
2. ImionaBEATA2020-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOSADZIŃSKA2009-06-03 do dziś
2. ImionaANNA2006-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-02-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2006-02-03 do dziś
21. NazwiskoKUJDA2019-11-12 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW BENEDYKT2019-11-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2019-11-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2010-10-21 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-10-21 do dziś
369 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2010-10-21 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-10-21 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-10-21 do dziś
658 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2010-10-21 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-10-21 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2010-10-21 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-10-21 do dziś
1046 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2016-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2006 okres 07.02.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
2data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-06 do dziś
3data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
4data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
5data złożenia 16.09.2010 okres 1.01.2009 -31.12.20092010-10-04 do dziś
6data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
7data złożenia 23.10.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-09 do dziś
8data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
9data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
10data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-20 do dziś
11data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
12data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
13data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
16data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17data złożenia 30.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062007-07-06 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
41.01.2009 -31.12.20092010-10-04 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-09 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-20 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego107.02.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-06 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
51.01.2009 -31.12.20092010-10-04 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-09 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-20 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
1101.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-26 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu107.02.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-06 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
51.01.2009 -31.12.20092010-10-04 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-23 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-09 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów