ENCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000231125
Numer REGON: 020053759
Numer NIP: 8992535167
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-07-23
Sygnatura akt[RDF/319461/21/657]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-04-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020053759 NIP 89925351672008-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2005-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica GAGARINA nr domu 4 kod pocztowy 54-620 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2011-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.02.2005 ROKU PODPISANY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WOŁOWIE PRZY RYNKU 22 PRZED NOTARIUSZEM TADEUSZEM GRODZICKIM. REPERTORIUM A NUMER 1078/2005. AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.04.2005 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WOŁOWIE PRZY RYNKU 22 PRZED NOTARIUSZEM TADEUSZEM GRODZICKIM, REP. A NR 2007/2005, NADANO NOWE BRZMIENIE § 5 UMOWY SPÓŁKI2005-04-11 do dziś
205.10.2010 R. NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 7 A II P., REP. A NR 2964/2010, ZMIANA § 5, § 162010-12-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-04-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKI2005-04-11 do dziś
2. ImionaMAREK2005-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały285 (DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 142.500 (STO CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) PLN2021-04-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-04-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2008-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKI2005-04-11 do dziś
2. ImionaMAREK2005-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-04-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-12-15 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2010-12-15 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-12-15 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-12-15 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-12-15 do dziś
646 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2010-12-15 do dziś
746 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-12-15 do dziś
846 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-12-15 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-12-15 do dziś
1033 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.05.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-07-31 do dziś
2data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2006 -31.12.20062008-08-01 do dziś
3data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
4data złożenia 07.12.2010 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-12-15 do dziś
5data złożenia 07.12.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-15 do dziś
6data złożenia 02.08.2011 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
7data złożenia 20.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
8data złożenia 30.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-13 do dziś
9data złożenia 10.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-30 do dziś
10data złożenia 18.10.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-27 do dziś
11data złożenia 18.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-27 do dziś
12data złożenia 18.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
13data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
14data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
16data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052008-07-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-08-01 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-12-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-15 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052008-07-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062008-08-01 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-12-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-12-15 do dziś
601.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-08-18 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów