SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CAMPUS-WSP” W CZĘSTOCHOWIE

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000231030
Numer REGON: 151508224
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-04-04
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-10-19
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6084/22/606]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-04-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP1515082242005-04-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CAMPUS-WSP” W CZĘSTOCHOWIE2005-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 7272005-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-04-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2005-04-04 do dziś
2. Adresulica AL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 36 A kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA 2005-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123 CZERWCA 1999 -TEKST PIERWOTNY, 6 GRUDNIA 2004 -ZMIANA TREŚCI PAR. 3 POPRZEZ DODANIE UST. 3A.2005-04-04 do dziś
225.05.2010 R. ZMIENIONO: PAR. 7, PAR. 11 UST. 5, PAR. 32 UST. 4, PAR. 33 UST. 1, DODANO: PAR. 18 UST. 1A, PAR. 33 UST. 3, 4, 5, 6, PAR. 39 UST. 3, 4, 5.2010-09-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-04-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-04-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.2005-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLITWIŃSKA2014-07-22 do dziś
2. ImionaROZALIA2014-07-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2014-07-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-07-22 do dziś
21. NazwiskoCIERNIAK2005-04-04 do dziś
2. ImionaURSZULA MAŁGORZATA2005-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-04-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-04 do dziś
31. NazwiskoKULESZA2005-04-04 do dziś
2. ImionaMAREK WŁODZIMIERZ2005-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-04-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-04 do dziś
41. NazwiskoLITWIŃSKI2005-04-04 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR WŁADYSŁAW2005-04-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-04-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-04-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISZCZYŃSKI2022-10-19 do dziś
2. ImionaRYSZARD2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARZEC2022-10-19 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAŃSKA2022-10-19 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2022-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW.2005-04-04 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-02-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.09.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-24 do dziś
2data złożenia 09.11.2007 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-12-17 do dziś
3data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-08 do dziś
4data złożenia 04.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
5data złożenia 11.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
6data złożenia 13.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-24 do dziś
7data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-14 do dziś
8data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
9data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
13data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
17data złożenia 09.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-10-24 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052007-12-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-24 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-10-24 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052007-12-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-24 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-14 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów