„CUPRUM LEASING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000230881
Numer REGON: 390764838
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-30
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-06-15
Sygnatura akt[RDF/389726/22/960]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP3907648382005-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CUPRUM LEASING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 19792005-03-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość LUBIN2005-03-30 do dziś
2. Adresulica KAMIENNA nr domu 1 J kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN 2005-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.07.2000 R. KANCELARIA NOTARIALNA GRAŻYNY MARCINIAK MORGUT W POLKOWICACH UL. BROWARNA 12 -REPERTORIUM A 4655/2000 20.11.2000 R. KANCELARIA NOTARIALNA GRAŻYNY MARCINIAK MORGUT W POLKOWICACH UL. BROWARNA 12 REPERTORIUM A 6837/2000 ZM. § 12 PKT 7. 15.03.2005 R. KANCELARIA NOTARIALNA JOANNY DROZD W LUBINIE UL. KOŚCIUSZKI 24/1 REPERTORIUM A 2001/2005 ZM. § 8, § 14, § 192005-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3902708522005-03-30 do dziś
4. Numer KRS0000038553 2005-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 (JEDEN MILION) ZŁ2005-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-03-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„FUNDUSZ KAPITAŁOWO LEASINGOWY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3903700392005-03-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 948 UZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 948.000 (DZIEWIĘĆSET CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY) ZŁ2005-03-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-03-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1948000,00 PLN2005-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13520000,00 PLN2005-03-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2005-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANAŚ2005-03-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF LEON2005-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-03-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2005-03-30 do dziś
2. ImionaIWONA STEFANIA2005-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2005-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKRASZEWSKA2005-03-30 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA ELŻBIETA2005-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-03-30 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2005-03-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-12-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
2data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
3data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
4data złożenia 16.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-14 do dziś
5data złożenia 23.10.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-20 do dziś
6data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-30 do dziś
7data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
8data złożenia 19.11.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-23 do dziś
9data złożenia 29.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-18 do dziś
10data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
11data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-02 do dziś
12data złożenia 23.08.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-30 do dziś
13data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
14data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
16data złożenia 18.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-18 do dziś
17data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-14 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-23 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-18 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-15 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-02 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-14 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-20 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-23 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-02 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów