GSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000230854
Numer REGON: 060015383
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-08-21
Sygnatura akt[RDF/415102/22/631]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 060015383 NIP 71517841382007-07-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2008-02-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica DOBREGO PASTERZA nr domu 205 nr lokalu 2 kod pocztowy 31-416 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2008-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki13 MARCA 2005 R NOTARIUSZ KRZYSZTOF MŁYNARSKI-KANCELARIA NOTARIALNA W KRAŚNIKUREP A NR 967/20052005-03-22 do dziś
223 STYCZNIA 2008 R. REP. A NR 1028/2008, NOTARIUSZ ANNA SŁUPIŃSKA-MITAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. MICKIEWICZA 15. ZMIANA PARAGRAFU 4 UMOWY.2008-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROK2021-01-07 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JERZY2021-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2021-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-01-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2005-03-22 do dziś
228 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2005-03-22 do dziś
328 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2005-03-22 do dziś
428 40 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2005-03-22 do dziś
528 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2005-03-22 do dziś
628 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2005-03-22 do dziś
728 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU2005-03-22 do dziś
828 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2005-03-22 do dziś
928 75 B PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2005-03-22 do dziś
1037 10 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2005-03-22 do dziś
1145 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2005-03-22 do dziś
1227 51 Z ODLEWNICTWO ŻELIWA2005-03-22 do dziś
1345 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA.2005-03-22 do dziś
1445 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2005-03-22 do dziś
1550 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-03-22 do dziś
1650 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-03-22 do dziś
1750 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2005-03-22 do dziś
1851 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2005-03-22 do dziś
1951 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2005-03-22 do dziś
2051 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2005-03-22 do dziś
2151 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2005-03-22 do dziś
2251 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2005-03-22 do dziś
2327 52 Z ODLEWNICTWO STALIWA2005-03-22 do dziś
2451 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA.2005-03-22 do dziś
2551 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2005-03-22 do dziś
2652 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2005-03-22 do dziś
2760 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2005-03-22 do dziś
2860 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2005-03-22 do dziś
2963 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2005-03-22 do dziś
3063 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2005-03-22 do dziś
3163 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2005-03-22 do dziś
3265 21 Z LEASING FINANSOWY2005-03-22 do dziś
3365 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-03-22 do dziś
3427 53 Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH2005-03-22 do dziś
3570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-03-22 do dziś
3670 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-03-22 do dziś
3770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-03-22 do dziś
3870 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2005-03-22 do dziś
3970 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2005-03-22 do dziś
4071 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-03-22 do dziś
4171 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2005-03-22 do dziś
4272 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-03-22 do dziś
4372 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2005-03-22 do dziś
4472 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA2005-03-22 do dziś
4527 54 A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI2005-03-22 do dziś
4672 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2005-03-22 do dziś
4772 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2005-03-22 do dziś
4872 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2005-03-22 do dziś
4972 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2005-03-22 do dziś
5074 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2005-03-22 do dziś
5174 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-03-22 do dziś
5274 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-03-22 do dziś
5374 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-03-22 do dziś
5474 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW2005-03-22 do dziś
5574 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-03-22 do dziś
5627 54 B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM ODLEWNICTWA MIEDZI I STOPÓW MIEDZI2005-03-22 do dziś
5728 11 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2005-03-22 do dziś
5828 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2005-03-22 do dziś
5928 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2005-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2006 okres 03.03.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-14 do dziś
2data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
3data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
4data złożenia 15.09.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-23 do dziś
5data złożenia 06.11.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-02-04 do dziś
6data złożenia 06.11.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-02-04 do dziś
7data złożenia 06.11.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-02-04 do dziś
8data złożenia 06.11.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-04 do dziś
9data złożenia 06.11.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-04 do dziś
10data złożenia 06.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-04 do dziś
11data złożenia 14.01.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-01-14 do dziś
12data złożenia 14.01.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.01.20162021-01-14 do dziś
13data złożenia 14.01.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-01-14 do dziś
14data złożenia 14.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-14 do dziś
15data złożenia 14.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-14 do dziś
16data złożenia 21.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.03.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-14 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-23 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-02-04 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-02-04 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-02-04 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-01-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.01.20162021-01-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-01-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu103.03.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-14 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-09-23 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-02-04 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-02-04 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-02-04 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-01-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.01.20162021-01-14 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-01-14 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 29 MAJA 2013 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ ELŻBIETĘ KULĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W JAŚLE W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO ZAREJESTROWANEGO W REP. A NR 3139/2013 , 29.05.20132021-01-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO LIKWIDATORA LIKWIDATOR SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA DWÓCH LUB WIĘCEJ LIKWIDATORÓW DWÓCH LIKWIDATORÓW ŁĄCZNIE2021-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKROK2021-01-07 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW JERZY2021-01-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 29 MAJA 2013 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ ELŻBIETĘ KULĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W JAŚLE W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO ZAREJESTROWANEGO W REP. A NR 3139/2013 , 29.05.20132021-01-07 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów