SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NASZ DOM”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000230736
Numer REGON: 000475192
Numer NIP: 7440003880
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-09-02
Sygnatura akt[RDF/417911/22/389]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-03-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004751922005-03-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NASZ DOM”2005-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE nr w rejestrze 8142005-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina LUBAWA miejscowość MORTĘGI2005-03-25 do dziś
2. Adresmiejscowość MORTĘGI nr domu 38A kod pocztowy 14-260 poczta LUBAWA kraj POLSKA 2006-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.06.1993 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW NR I/2/2004 Z DNIA 23.10.2004 R. PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW NR I/1/2005 Z DNIA 13.03.2005 R. ZMIENIONO § 9, § 16 PKT 7, § 24 UST. 3, § 26 UST. 3, § 38, § 49, § 53 UST. 3, § 58 PKT 1, § 80, § 83 PKT 1, § 83 PKT 4, 5, 6 STATUTU2005-03-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA2005-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTOPOLEWSKI2018-10-24 do dziś
2. ImionaJÓZEF2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-10-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-24 do dziś
21. NazwiskoGRANICA2018-10-24 do dziś
2. ImionaADAM2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-10-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-10-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-24 do dziś
31. NazwiskoZABŁOTNY2012-07-25 do dziś
2. ImionaROBERT2012-07-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-07-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-10-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-25 do dziś
41. NazwiskoPRUS2005-03-25 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2005-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-03-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-03-25 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-03-25 do dziś
51. NazwiskoGOLISZEWSKI2005-03-25 do dziś
2. ImionaJAN2005-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-03-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-03-25 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-03-25 do dziś
61. NazwiskoSZYMCZYK2005-03-25 do dziś
2. ImionaLESZEK2005-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-03-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-03-25 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓZEFOWICZ2018-10-24 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2018-10-24 do dziś
2. ImionaAGATA2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKA2018-10-24 do dziś
2. ImionaLUCYNA MARIA2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaEGGERT2018-10-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ JANUSZ2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEŁKA2018-10-24 do dziś
2. ImionaKAROL2018-10-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM2018-10-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM NABYTYM NA PODSTAWIE UMOWY2018-10-24 do dziś
268 10 NABYWANIE POTRZEBNYCH TERENÓW NA WŁASNOŚĆ2018-10-24 do dziś
368 32 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH TERENÓW W UŻYTKOWANIE NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WŁAŚCICIELAMI) TEJ NIERUCHOMOŚCI2018-10-24 do dziś
441 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH, URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ LOKALI UŻYTKOWYCH W CELU USTANOWIENIA W NICH PRAW LOKATORSKICH, WŁASNOŚCIOWYCH I ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH2018-10-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.01.2009 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2009-03-03 do dziś
2data złożenia 30.01.2009 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2009-03-03 do dziś
3data złożenia 30.01.2009 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2009-03-03 do dziś
4data złożenia 14.07.2009 okres 2008 R.2009-09-24 do dziś
5data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
6data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 R.2011-08-05 do dziś
7data złożenia 12.07.2012 okres 2011 R.2012-07-25 do dziś
8data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-24 do dziś
9data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
10data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
11data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
12data złożenia 23.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-23 do dziś
13data złożenia 23.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-23 do dziś
14data złożenia 08.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-09 do dziś
15data złożenia 25.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
16data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
17data złożenia 02.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2009-03-03 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2009-03-03 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2009-03-03 do dziś
42008 R.2009-09-24 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
62011 R.2012-07-25 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-24 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
1101.01.2010 R.-31.12.2010 R. 13.08.20112011-08-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2009-03-03 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2009-03-03 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2009-03-03 do dziś
42008 R.2009-09-24 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
601.01.2010-31.12.2010 R.2011-08-05 do dziś
72011 R.2012-07-25 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów