BOLOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000230697
Numer REGON: 080015982
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-11-22
Sygnatura akt[RDF/362031/21/168]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 080015982 NIP 59815588782007-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI gmina SŁUBICE miejscowość SŁUBICE2005-03-17 do dziś
2. Adresulica PISKA nr domu 28 kod pocztowy 69-100 poczta SŁUBICE 2005-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.02.2005 R. -NOTARIUSZ PRZEMYSŁAWA BAC Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SŁUBICACH, REPERTORIUM A NR 1213/2005.2005-03-17 do dziś
205.05.2006 R., NOTARIUSZ PRZYMYSŁAWA BAC, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUBICACH, REPERTORIUM A NR 2908/2006 ZMIANA § 5 (Z WYJĄTKIEM PKT 166, 167, 168, 170, 171 I 190), § 7 UST. 1, § 8, § 13 UST. 1 I 32006-08-29 do dziś
315.12.2010 R. NOTARIUSZ PRZEMYSŁAWA BAC KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUBICACH REPERTORIUM A NR 9680/2010, ZMIANA: PAR. 52011-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETROW2005-03-17 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW JÓZEF2005-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁ2011-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETROW2011-01-11 do dziś
2. ImionaLEONARD ARTUR2011-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁ2011-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAKOS PIETROW2017-01-20 do dziś
2. ImionaDAGMARA MONIKA2017-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,- ZŁ2017-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2006-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000, 00 PLN2005-03-17 do dziś
2100000,00 ZŁ2006-08-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2006-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETROW2015-11-27 do dziś
2. ImionaREGINA2015-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-11-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETROW2006-08-29 do dziś
2. ImionaLEONARD2006-08-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-08-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETROW2005-03-17 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW JÓZEF2005-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-08-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2011-01-11 do dziś
201 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2015-11-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2015-11-27 do dziś
201 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2015-11-27 do dziś
302 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2015-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.11.2007 okres 01.01.2006 R -31.12.2006 R2007-11-29 do dziś
2data złożenia 27.11.2008 okres 01.01.2007 R -31.12.2007 R2008-12-11 do dziś
3data złożenia 30.11.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-12-08 do dziś
4data złożenia 20.09.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-27 do dziś
5data złożenia 09.02.2012 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2012-02-15 do dziś
6data złożenia 11.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-17 do dziś
7data złożenia 24.09.2013 okres 01.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-10-14 do dziś
8data złożenia 22.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
9data złożenia 05.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
10data złożenia 03.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
11data złożenia 11.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
12data złożenia 24.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-28 do dziś
13data złożenia 02.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-02 do dziś
14data złożenia 04.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-04 do dziś
15data złożenia 22.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R -31.12.2006 R2007-11-29 do dziś
201.01.2007 R -31.12.2007 R2008-12-11 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-12-08 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-09-27 do dziś
501.01.2010 R.-31.12.2010 R.2012-02-15 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-17 do dziś
701.01.2012 R - 31.12. 2012 R2013-10-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-28 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-02 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-04 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R -31.12.2006 R2007-11-29 do dziś
201.01.2007 R -31.12.2007 R2008-12-11 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-12-08 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-09-27 do dziś
501.01.2010 R.-31.12.2010 R.2012-02-15 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-17 do dziś
701.01.2012 R - 31.12.2012 R2013-10-14 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-28 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-02 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-04 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów