„MIMBLA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000230400
Numer REGON: 010610498
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-15
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-06-17
Sygnatura akt[RDF/299619/21/717]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP0106104982005-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„MIMBLA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD KRAJOWY REJESTR SĄDOWY nr w rejestrze 398912005-03-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TOMASZA ZANA nr domu 26 kod pocztowy 04-313 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.03.1994 R. MARIUSZ GRELUS -NOTARIUSZ W WARSZAWIE REPERTORIUM A 1380/94 16.12.2004 R. NOT. MAŁGORZATA GROMEK KN W WARSZAWIE REP. A 6877/2004 ZMIANA §§ 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 172005-03-15 do dziś
206.02.2008 R. REP. A 875/2008, ASESOR NOTARIALNY MONIKA SIODŁOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA W WARSZAWIE ANDRZEJA PRZYBYŁY PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. WSPÓLNEJ 65 M. 21, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2008-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHLEWSKI2005-03-15 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2005-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁOTYCH2005-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-03-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKA2005-03-15 do dziś
2. ImionaJOANNA ELŻBIETA2005-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45000 ZŁOTYCH2005-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-03-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2005-03-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2005-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIŃSKA2005-03-15 do dziś
2. ImionaJOANNA ELŻBIETA2005-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 40 A PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY I DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2005-03-15 do dziś
219 30 A PRODUKCJA OBUWIA, Z WYŁĄCZENIEM SPORTOWEGO2005-03-15 do dziś
319 30 B PRODUKCJA OBUWIA SPORTOWEGO2005-03-15 do dziś
422 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2005-03-15 do dziś
522 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-03-15 do dziś
625 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2005-03-15 do dziś
736 50 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2005-03-15 do dziś
851 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2005-03-15 do dziś
951 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2005-03-15 do dziś
1052 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2005-03-15 do dziś
1152 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2005-03-15 do dziś
1217 72 Z PRODUKCJA ODZIEŻY DZIANEJ2005-03-15 do dziś
1352 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2005-03-15 do dziś
1452 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2005-03-15 do dziś
1552 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK2005-03-15 do dziś
1652 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2005-03-15 do dziś
1752 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH2005-03-15 do dziś
1852 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2005-03-15 do dziś
1952 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-03-15 do dziś
2052 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-03-15 do dziś
2163 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2005-03-15 do dziś
2270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-03-15 do dziś
2318 10 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2005-03-15 do dziś
2474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-03-15 do dziś
2574 40 Z REKLAMA2005-03-15 do dziś
2674 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-03-15 do dziś
2780 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-03-15 do dziś
2818 21 Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH2005-03-15 do dziś
2918 22 A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW, POZOSTAŁA2005-03-15 do dziś
3018 22 B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT, POZOSTAŁA2005-03-15 do dziś
3118 23 Z PRODUKCJA BIELIZNY2005-03-15 do dziś
3218 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-03-15 do dziś
3319 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH2005-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 07.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-09-14 do dziś
2data złożenia 20.09.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-28 do dziś
3data złożenia 15.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-12-21 do dziś
4data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-03 do dziś
5data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
6data złożenia 03.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
7data złożenia 21.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
8data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-28 do dziś
9data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
10data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
11data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
12data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
13data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-17 do dziś
16data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.03.20192021-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-12-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.03.20192021-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-09-14 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-28 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-12-21 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-03 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-07 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-19 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-28 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów