BOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000230353
Numer REGON: 120019788
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2013-03-06
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/48857/12/823]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 120019788 NIP 67722455552008-08-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA SOLIDARNOŚCI nr domu 129 nr lokalu 131 kod pocztowy 00-898 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.03.2005 R. KANCELARIA NOTARIALNA, NOTARIUSZ JANUSZ ŚWIDER UL. PARTYZANTÓW 6, 28-300 JĘDRZEJÓW-REPERTORIUM A NR 723/20052005-03-14 do dziś
229.11.2006 REPERTORIUM A NR 5213/2006, NOTARIUSZ JANUSZ ŚWIDER -§ 6, PKT. 29, PKT. 30, PKT. 31, PKT. 32, PKT. 33, PKT. 34, PKT. 35 -§ 15 -§ 18, PKT. F, PKT. N, PKT.O -§ 18 A -§ 19, UST. 2 -§ 20, UST. 22006-12-29 do dziś
306.05.2011 R., REP. A NR 2276/2011, NOTARIUSZ AGNIESZKA MAZUR KUŁAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE -ZMIANA § 42011-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„FRUTIM” SPÓŁKA AKCYJNA2011-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0118588302011-09-14 do dziś
4. Numer KRS0000104473 2011-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ2011-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-09-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2005-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZABAŃSKI2011-09-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ SŁAWOMIR2011-09-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-14 do dziś
21. NazwiskoMACIEJEWSKA2011-09-14 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2011-09-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-14 do dziś
31. NazwiskoKOSSOWSKI2011-09-14 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2011-09-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2005-03-14 do dziś
245 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2005-03-14 do dziś
345 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2005-03-14 do dziś
445 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2005-03-14 do dziś
545 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2005-03-14 do dziś
645 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2005-03-14 do dziś
745 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2005-03-14 do dziś
845 41 Z TYNKOWANIE2005-03-14 do dziś
945 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2005-03-14 do dziś
1045 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2005-03-14 do dziś
1145 44 A MALOWANIE2005-03-14 do dziś
1251 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2005-03-14 do dziś
1345 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2005-03-14 do dziś
1420 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2005-03-14 do dziś
1520 20 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK2005-03-14 do dziś
1620 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2005-03-14 do dziś
1720 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2005-03-14 do dziś
1820 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2005-03-14 do dziś
1951 53 Z SPRZEDAZ HURTOWA DREWNA2005-03-14 do dziś
2051 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2005-03-14 do dziś
2151 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2005-03-14 do dziś
2251 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2005-03-14 do dziś
2337 10 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM2005-03-14 do dziś
2437 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE2005-03-14 do dziś
2528 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2005-03-14 do dziś
2645 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2005-03-14 do dziś
2745 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2005-03-14 do dziś
2845 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2005-03-14 do dziś
2970 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-12-29 do dziś
3070 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-12-29 do dziś
3170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2006-12-29 do dziś
3270 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2006-12-29 do dziś
3370 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2006-12-29 do dziś
3474 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-12-29 do dziś
3574 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA2006-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2006 okres 25.03.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-27 do dziś
2data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
3data złożenia 03.01.2011 okres 2007 R.2011-01-14 do dziś
4data złożenia 03.01.2011 okres 2008 R.2011-01-14 do dziś
5data złożenia 03.01.2011 okres 2009 R.2011-01-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.03.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-27 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
32007 R.2011-01-14 do dziś
42008 R.2011-01-14 do dziś
52009 R.2011-01-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.03.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-27 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
32007 R.2011-01-14 do dziś
42008 R.2011-01-14 do dziś
52009 R.2011-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr VIII GU -90/10/S data 18.08.20102010-09-24 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH, SYGN. VIII GUP 39/10/S data 06.06.20112011-10-03 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU2010-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSITEK2010-09-24 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2010-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-24 do dziś
5. Określenie osobyNADZORCA SĄDOWY2010-09-24 do dziś
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów