SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA „ROLSTAR” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000230284
Numer REGON: 000467459
Numer NIP: 8540011885
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-02-09
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/2876/23/614]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-03-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004674592005-03-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA „ROLSTAR” W LIKWIDACJI2019-04-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE nr w rejestrze 18722005-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość STARGARD2023-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość STARGARD ulica UL. KLONOWA nr domu 7 kod pocztowy 73-110 poczta STARGARD kraj POLSKA 2023-02-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejROLSTAR@O2.PL2013-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.06.1995 R. ZE ZMIANAMI WPROWADZONYMI UCHWAŁĄ PODJĘTĄ NA WALNYM ZGROMADZENIU PRZEDSTAWICIELI, ODBYTYM W DNIU: 2.06.2004 R. -ZMIANA §§ 4 UST. 1, 10 UST. 4, 42 UST. 8, 48 UST. 2.2005-03-11 do dziś
217.06.2005 R. -WYKREŚLONO § 10 UST. 5, 6, 7STATUTU2005-07-18 do dziś
325.06.2007 R. -§ 45 UST. 1, § 46 UST. 4, 5, § 48 UST. 52007-11-08 do dziś
417 CZERWCA 2011 R. -ZMIENIONO § 10 UST. 4.2011-07-26 do dziś
525.06.2013 R. - § 1, § 2, § 7, § 8, § 10 UST.4, § 11 UST.1, 2, §12, §22 UST. 1, 2, 3, 4, 5, § 23 UST. 2, § 26 UST. 1, 13, § 27 UST.1, § 28 UST. 1, §29 UST. 3A), § 31 UST. 1, § 32 UST. 1, §34 UST. 1, 4, § 35, § 36 UST.1, 2, 3, 4, § 37, § 38 UST. 3, 4, § 39, § 40 UST. 1, 3, § 41 UST. 1, 2, 3, 4, § 42, § 43, § 45 UST. 1, 5, §46 UST. 3, § 47 UST. 17, §48 UST. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, §49 UST. 2, 8, 9, 13, § 50, § 53, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 65, § 66.2013-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMAŃSKI2018-09-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGODLEWSKI2005-03-11 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ANTONI2005-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBICKA2005-03-11 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2005-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2011-07-26 do dziś
201 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2011-07-26 do dziś
301 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2011-07-26 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-07-26 do dziś
543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-07-26 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-07-26 do dziś
749 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2011-07-26 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-07-26 do dziś
977 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2011-07-26 do dziś
1001 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2018-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
2data złożenia 03.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-10 do dziś
3data złożenia 26.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-06 do dziś
4data złożenia 29.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-15 do dziś
5data złożenia 27.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-11-23 do dziś
6data złożenia 22.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-28 do dziś
7data złożenia 09.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-25 do dziś
8data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-21 do dziś
9data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
10data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
11data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
12data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
13data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
14data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15data złożenia 30.06.2020 okres OD 04.03.2019 DO 31.12.20192005-03-11 do dziś
16data złożenia 30.06.2020 okres OD 04.03.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
17data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
18data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-10 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-06 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-15 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-11-23 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-28 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-21 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
14OD 04.03.2019 DO 31.12.20192005-03-11 do dziś
15OD 04.03.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
21 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-10 do dziś
31 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-06 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-15 do dziś
51 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-11-23 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-06-28 do dziś
71 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-21 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
14OD 04.03.2019 DO 31.12.20192005-03-11 do dziś
15OD 04.03.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji1) PIERWSZA UCHWAŁA NR 1/2019 Z DNIA 12.02.2019 R.; I. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWEJ „ROLSTAR” 2) DRUGA UCHWAŁA NR 2/2019 Z DNIA 04.03.2019 R.; II. NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWEJ „ROLSTAR”, 04.03.20192019-04-24 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA LIKWIDATOR (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA).2019-04-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELOWIEC2019-04-24 do dziś
2. ImionaJAN2019-04-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-24 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów