SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ELITA”

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000230244
Numer REGON: 290525261
Numer NIP: 6621703497
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/521825/23/33]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-03-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 290525261 NIP 66217034972013-02-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ELITA”2005-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA 11742005-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat PIŃCZOWSKI gmina PIŃCZÓW miejscowość PIŃCZÓW2005-03-11 do dziś
2. Adresulica KRÓTKA nr domu 9 kod pocztowy 28-400 poczta PIŃCZÓW 2005-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.04.1992 R.; 01.12.2004 R. -UCHWALENIE NOWEGO STATUTU.2005-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2005-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKUŚPIEL2019-08-14 do dziś
2. ImionaZOFIA2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-14 do dziś
21. NazwiskoPIOTROWSKI2005-03-11 do dziś
2. ImionaROBERT2005-03-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-03-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-03-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-03-11 do dziś
31. NazwiskoWIECZOREK2005-03-11 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA WACŁAWA2005-03-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-03-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-03-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-03-11 do dziś
41. NazwiskoKISIELA2005-03-11 do dziś
2. ImionaANNA EWA2005-03-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-03-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-03-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2019-08-14 do dziś
2. ImionaBEATA MARIA2019-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANEK2005-03-11 do dziś
2. ImionaURSZULA MARYLA2005-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZYK2005-03-11 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JÓZEF2005-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-03-11 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-03-11 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-03-11 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-03-11 do dziś
570 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI I NIEMIESZKALNYMI NA ZLECENIE2005-03-11 do dziś
692 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2005-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.01.2013 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2013-02-06 do dziś
2data złożenia 18.01.2013 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2013-02-06 do dziś
3data złożenia 18.01.2013 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2013-02-06 do dziś
4data złożenia 18.01.2013 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2013-02-06 do dziś
5data złożenia 18.01.2013 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2013-02-06 do dziś
6data złożenia 18.01.2013 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2013-02-06 do dziś
7data złożenia 18.01.2013 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2013-02-06 do dziś
8data złożenia 16.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-12 do dziś
9data złożenia 17.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
10data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
11data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
12data złożenia 13.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-13 do dziś
13data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
14data złożenia 03.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
15data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
16data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
17data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2013-02-06 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2013-02-06 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2013-02-06 do dziś
4OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2013-02-06 do dziś
5OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2013-02-06 do dziś
6OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2013-02-06 do dziś
7OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2013-02-06 do dziś
8OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-13 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2013-02-06 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2013-02-06 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2013-02-06 do dziś
4OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2013-02-06 do dziś
5OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2013-02-06 do dziś
6OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2013-02-06 do dziś
7OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2013-02-06 do dziś
8OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-09-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-03 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów