ARTDOMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000230111
Numer REGON: 240106899
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-05-23
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2010-06-28
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/12249/10/245]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-05-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP2401068992006-06-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTDOMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-05-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2005-05-23 do dziś
2. Adresulica GRAŻYŃSKIEGO nr domu 7 kod pocztowy 40-126 poczta KATOWICE 2005-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.09.2004 REPERTORIUM A NR 6299/2004; KANCELARIA NOTARIALNA W BĘDZINIE, NOTARIUSZ MAREK WIECZOREK 6.05.2005 R., NOTARIUSZ MAREK WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W BĘDZINIE, REPERTORIUM A 2158/2005 -ZMIANA PAR. 62005-05-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-05-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-05-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTONIAK SZPONAR2005-05-23 do dziś
2. ImionaALINA EWA2005-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000, 00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ ZE ZBIGNIEWEM SZPONAREM2005-05-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-05-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZPONAR2005-05-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW TOMASZ2005-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000, 00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ALINĄ ANTONIAK-SZPONAR2005-05-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-05-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000, 00 PLN2005-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-05-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2005-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTONIAK SZPONAR2005-05-23 do dziś
2. ImionaALINA EWA2005-05-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-05-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-05-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZPONAR2005-05-23 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ALINA2005-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-23 do dziś
21. NazwiskoANTONIAK2005-05-23 do dziś
2. ImionaADAM2005-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-23 do dziś
31. NazwiskoSZPONAR2005-05-23 do dziś
2. ImionaCAROLINA ALINA2005-05-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA.2005-05-23 do dziś
228 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU2005-05-23 do dziś
328 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2005-05-23 do dziś
428 75 A PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI2005-05-23 do dziś
528 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA.2005-05-23 do dziś
629 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-05-23 do dziś
729 42 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH DO OBRÓBKI METALU2005-05-23 do dziś
829 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA.2005-05-23 do dziś
930 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI.2005-05-23 do dziś
1031 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-05-23 do dziś
1136 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2005-05-23 do dziś
1222 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA.2005-05-23 do dziś
1336 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁA2005-05-23 do dziś
1436 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2005-05-23 do dziś
1536 14 PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA2005-05-23 do dziś
1636 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-05-23 do dziś
1737 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU.2005-05-23 do dziś
1837 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH.2005-05-23 do dziś
1945 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH -ROBOTY ZIEMNE2005-05-23 do dziś
2045 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2005-05-23 do dziś
2145 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2005-05-23 do dziś
2245 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2005-05-23 do dziś
2325 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2005-05-23 do dziś
2445 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2005-05-23 do dziś
2545 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2005-05-23 do dziś
2645 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2005-05-23 do dziś
2745 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2005-05-23 do dziś
2845 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2005-05-23 do dziś
2945 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2005-05-23 do dziś
3050 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2005-05-23 do dziś
3150 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH.2005-05-23 do dziś
3251 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2005-05-23 do dziś
3351 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2005-05-23 do dziś
3425 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2005-05-23 do dziś
3551 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2005-05-23 do dziś
3651 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2005-05-23 do dziś
3751 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2005-05-23 do dziś
3851 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO.2005-05-23 do dziś
3951 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2005-05-23 do dziś
4051 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH2005-05-23 do dziś
4152 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2005-05-23 do dziś
4252 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-05-23 do dziś
4352 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH.2005-05-23 do dziś
4452 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2005-05-23 do dziś
4526 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW GIPSOWYCH DLA BUDOWNICTWA.2005-05-23 do dziś
4652 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2005-05-23 do dziś
4752 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-05-23 do dziś
4852 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO.2005-05-23 do dziś
4952 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-05-23 do dziś
5060 21 A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI2005-05-23 do dziś
5160 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY.2005-05-23 do dziś
5260 21 C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY.2005-05-23 do dziś
5360 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY.2005-05-23 do dziś
5460 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI.2005-05-23 do dziś
5560 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI.2005-05-23 do dziś
5628 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2005-05-23 do dziś
5760 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2005-05-23 do dziś
5863 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2005-05-23 do dziś
5963 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2005-05-23 do dziś
6063 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY.2005-05-23 do dziś
6165 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.2005-05-23 do dziś
6267 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-05-23 do dziś
6370 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-05-23 do dziś
6470 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-05-23 do dziś
6570 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE.2005-05-23 do dziś
6671 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2005-05-23 do dziś
6728 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2005-05-23 do dziś
6871 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU2005-05-23 do dziś
6971 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2005-05-23 do dziś
7072 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH.2005-05-23 do dziś
7172 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ.2005-05-23 do dziś
7274 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2005-05-23 do dziś
7374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2005-05-23 do dziś
7474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2005-05-23 do dziś
7574 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-05-23 do dziś
7674 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2005-05-23 do dziś
7774 40 Z REKLAMA2005-05-23 do dziś
7828 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2005-05-23 do dziś
7974 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2005-05-23 do dziś
8074 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2005-05-23 do dziś
8174 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2005-05-23 do dziś
8274 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2005-05-23 do dziś
8374 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2005-05-23 do dziś
8474 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-05-23 do dziś
8593 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.2005-05-23 do dziś
8628 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2005-05-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2006 okres ROK 20042006-06-30 do dziś
2data złożenia 22.06.2006 okres ROK 20052006-06-30 do dziś
3data złożenia 13.07.2007 okres 20062007-07-31 do dziś
4data złożenia 04.06.2010 okres 20082010-06-28 do dziś
5data złożenia 04.06.2010 okres 20072010-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20042006-06-30 do dziś
2ROK 20052006-06-30 do dziś
320062007-07-31 do dziś
420082010-06-28 do dziś
520072010-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20042006-06-30 do dziś
2ROK 20052006-06-30 do dziś
320062007-07-31 do dziś
420082010-06-28 do dziś
520072010-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów