BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000230009
Numer REGON: 015433210
Numer NIP: 5262685697
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu77Data dokonania wpisu2022-07-08
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/5619/22/899]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2005-03-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015433210 NIP 52626856972007-05-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLIX SPÓŁKA AKCYJNA2005-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŻYWIEC miejscowość ŻYWIEC2005-03-07 do dziś
2. Adresulica STOLARSKA nr domu 8 kod pocztowy 34-300 poczta ŻYWIEC 2005-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 14.02.2005 PRZEZ MAGDALENĘ WITKOWSKĄ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL.SZAREJ NR 14 LOKAL 15 NR REPERTORIUM A 1170/20052005-03-07 do dziś
214-10-2005, NR REPERTORIUM A 9942/2005, MAGDALENA DĄBROWSKA, ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA MAGDALENY WITKOWSKIEJ NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY SZAREJ 14 LOKAL 15. ZMIENIONO: § 11 PUNKT 5 PODPUNKT (E), § 11 PUNKT 6, §13 USUNIĘTO: § 11 PUNKT 2, § 11 PUNKT 5 PODPUNKT (F) DODANO: § 12 PUNKT 6 I 72005-11-08 do dziś
313.04.2006, REPERTORIUM A NUMER 4013/2006, MAGDALENA DĄBROWSKA, ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA MAGDALENY WITKOWSKIEJ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY SZAREJ 14 LOKAL 15. ZMIENIONO: § 12 PUNKT 4 STATUTU SPÓŁKI2006-05-11 do dziś
412.11.2009 R., REPERTORIUM A NUMER 26738/2009, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, ADAM SUCHTA SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE -ZMIANA § 4 UST. 12009-11-30 do dziś
527.05.2010 R., REPERTORIUM A NR 8858/2010 NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE -ZMIANA § 12 UST. 42010-06-28 do dziś
619.11.2018 R. NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY ŻELAZNEJ NR 41 LOK. 8. REPERTORIUM A NUMER 10415/2018. ZMIANA § 11 USTĘP 3 STATUTU.2018-12-12 do dziś
723.06.2022 R., NOTARIUSZ ARTUR LEONARSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY PIĘKNEJ 7/9 LOK. 52, REPERTORIUM A NUMER 2170/2022. ZMIANA § 5 STATUTU.2022-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-07 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2005-03-07 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2005-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-03-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleZMIANA FORMY PRAWNEJ W WYNKIU PRZEKSZTAŁCENIA BOLIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŻYWCU W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTA W DNIU 14 LUTEGO 2005 R. PRZEZ ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BOLIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOLIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-07 do dziś
3. Numer w rejestrze0000153588 2005-03-07 do dziś
5. Numer REGON0154332102005-03-07 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2005-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUSAKO TRADING LIMITED2008-10-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10000000,00 PLN2005-03-07 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji100000002005-03-07 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 PLN2005-03-07 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego10000000,00 PLN2005-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty0,00 PLN2005-03-07 do dziś
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2005-03-07 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100000002005-03-07 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2005-03-07 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO INNY NIŻ PREZES LUB WICEPREZES CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB Z INNYM NIŻ PREZES LUB WICEPREZES CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.2010-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2021-07-27 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2021-07-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-07-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECH2013-04-29 do dziś
2. ImionaRYSZARD STANISŁAW2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORBASIEWICZ2009-05-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ JAN2009-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZAERZĄDU2009-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKAUR2016-08-30 do dziś
2. ImionaRISHMA2016-08-30 do dziś
21. NazwiskoROY2016-04-19 do dziś
2. ImionaABHIJIT2016-04-19 do dziś
31. NazwiskoADAMS2008-10-21 do dziś
2. ImionaGERALD KENNETH2008-10-21 do dziś
41. NazwiskoSEN2008-10-21 do dziś
2. ImionaANIRUDDHA2008-10-21 do dziś
51. NazwiskoDASGUPTA2008-10-21 do dziś
2. ImionaSRIJIT2008-10-21 do dziś
61. NazwiskoMICHAŁOWSKI2011-06-27 do dziś
2. ImionaMAREK2011-06-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-06-27 do dziś
71. NazwiskoDHINGRA2013-05-16 do dziś
2. ImionaKANWARDIP SINGH2013-05-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSALWITZEK WYPCHAŁOWSKA2013-04-29 do dziś
2. ImionaBRYGIDA ANNA2013-04-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-04-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA. PROKURA OBEJMUJE UMOCOWANIE DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA).2013-04-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW2009-11-30 do dziś
223 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2009-11-30 do dziś
320 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH2009-11-30 do dziś
446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-11-30 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-11-30 do dziś
647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-11-30 do dziś
777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2009-11-30 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-11-30 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-11-30 do dziś
1023 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2016-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2006 okres OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU2006-08-31 do dziś
2data złożenia 08.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
3data złożenia 05.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-26 do dziś
4data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 R -31.12.2008 R2009-06-26 do dziś
5data złożenia 09.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-28 do dziś
6data złożenia 16.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
7data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
8data złożenia 30.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
9data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
12data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
15data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
16data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
17data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
18data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
19data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
20data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
21data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
22data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU2006-08-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-26 do dziś
401.01.2008 R -31.12.2008 R2009-06-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-28 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
22OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU2006-08-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-26 do dziś
401.01.2008 R -31.12.2008 R2009-06-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-28 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
22OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 1 STYCZNIA 2005 ROKU DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU2006-08-31 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-26 do dziś
401.01.2008 R -31.12.2008 R2009-06-26 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-28 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
22OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2016-03-31 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaUCHWAŁA NR 1 ZARZĄDU BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 5.02.2016 R., - POŁĄCZENIE DOKONANE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 W ZW. Z ART. 515 § I W ZW. Z ART. 516 § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (TJ. BUILD-TRADE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (TJ. BOLIX SPÓŁKA AKCYJNA), BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ BEZ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE).2016-03-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów