„A.K.S. POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000229877
Numer REGON: 320001902
Numer NIP: 8551532240
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2024-01-12
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/21070/23/343]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP3200019022005-03-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.K.S. POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. ŚWINOUJŚCIE gmina M. ŚWINOUJŚCIE miejscowość ŚWINOUJŚCIE2005-03-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWINOUJŚCIE ulica FIŃSKA nr domu 9 kod pocztowy 72-602 poczta ŚWINOUJŚCIE kraj POLSKA 2006-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.01.2005 R. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NOTARIUSZ JANINA ZAPYTOWSKA PUSŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU, REP. A NR 165/20052005-03-08 do dziś
212.05.2006 R., REP. A NR 1722/2006, NOTARIUSZ JANINA ZAPYTOWSKA-PUSŁOWSKA, KN W ŚWINOUJŚCIU. ZMIENIONO: §7.1, §8.2006-05-26 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 08 LIPCA 2011 R., REP. A NR 2297/2011, NOTARIUSZ JANINA ZAPYTOWSKA-PUSŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU, ZMIENIONO § 6 UST. 2, § 7 UST. 1, § 8;2011-10-26 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 MARCA 2016 R., REPERTORIUM A NR 1181/2016, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU - ZMIANA §16 UMOWY SPÓŁKI.2016-10-10 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 2016 R., REPERTORIUM A NR 4500/2016, NOTARIUSZ MARCIN POĆWIARDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU - ZMIANA §16 PKT 4 UMOWY SPÓŁKI.2016-12-01 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 2.03.2023R., REPERTORIUM A NR 1071/2023, NOTARIUSZ MARCIN POĆWIARDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU - ZMIANA §16 PKT 4 UMOWY SPÓŁKI.2023-03-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.K.S. HOLDING A/S2005-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 999.800,00 ZŁ.2024-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-09-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2011-10-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, ZARÓWNO W SPRAWACH O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, JAK I NIEMAJĄTKOWYM, UPRAWNIENI SĄ: A) SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ORAZ SAMODZIELNIE VICE PREZES ZARZĄDU, B) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB VICE PREZESEM ZARZĄDU.2023-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKJAER2016-12-01 do dziś
2. ImionaSIMON JESPER2016-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE PREZES ZARZĄDU2016-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAVERSEN2016-12-01 do dziś
2. ImionaANDREAS2016-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROŹDZIEL2016-12-01 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2016-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKJAER2018-11-29 do dziś
2. ImionaBJARNE ALVA2005-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-03-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-26 do dziś
233 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2011-10-26 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-10-26 do dziś
464 91 Z LEASING FINANSOWY2011-10-26 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-10-26 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-10-26 do dziś
725 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2011-10-26 do dziś
825 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2016-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2006 okres 05.04.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
2data złożenia 11.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-10 do dziś
3data złożenia 08.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-23 do dziś
4data złożenia 10.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-16 do dziś
5data złożenia 06.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-10 do dziś
6data złożenia 14.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-10-26 do dziś
7data złożenia 28.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-25 do dziś
8data złożenia 18.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-06 do dziś
9data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-19 do dziś
10data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-22 do dziś
11data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
12data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
13data złożenia 06.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-06 do dziś
14data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
15data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
17data złożenia 30.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-30 do dziś
18data złożenia 06.12.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-06 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-30 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.04.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-10 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-23 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-16 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-10 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-10-26 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-25 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.04.2005 -31.12.20052006-07-26 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-08-10 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-23 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-16 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-10 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-10-26 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-25 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-11-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów