KLUB TAŃCA SPORTOWEGO „SPORT-DANCE”

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000229614
Numer REGON: 020034041
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-02
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2020-10-14
Sygnatura akt[RDF/259482/20/153]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjistowarzyszenie kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym2005-03-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020034041 NIP 89518297422008-05-27 do dziś
3. NazwaKLUB TAŃCA SPORTOWEGO „SPORT-DANCE”2008-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?TAK2005-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2005-03-02 do dziś
2. Adresulica SIEMIEŃSKIEGO nr domu 17 nr lokalu 5 kod pocztowy 50-228 poczta WROCŁAW 2005-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.01.2004 R. 17.02.2005 R. UCHWAŁĄ CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI ZMIENIONO: §14, §19 PKT 8, § 21, § 23 STATUTU.2005-03-02 do dziś
219.03.2008 UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZMIENIONO § 1 PKT 12008-05-27 do dziś
302.03.2011 R. ZMIANA § 32 UST. 2 PKT A, D.2011-05-25 do dziś
426.01.2017 R., ZMIENIONO: §6 PKT 3, §19 PKT 6, §26 PKT 1, §28, §29, §30, §34 PKT 1; SKREŚLONO: §23 AKAPIT 2 I 3.2017-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2005-03-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA WROCŁAWIA2005-03-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA, JAK I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI PRZEZ PREZESA STOWARZYSZENIA. W SYTUACJI, GDY PREZES ZARZĄDU NIE MOŻE UCZESTNICZYĆ W REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA, DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA, JAK I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU STOWARZYSZENIA, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ŁĄCZNIE.2017-05-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBIERAJSKI2020-02-04 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2020-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2020-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARKIEWICZ2020-02-04 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA WERONIKA2016-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-10-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRONA2011-05-25 do dziś
2. ImionaJAKUB2011-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2011-05-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZASADA2005-03-02 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STANISŁAW2005-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-03-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWICZ2005-03-02 do dziś
2. ImionaJADWIGA STANISŁAWA2005-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2005-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2005-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSINOWICZ GŁOWACKA2016-10-27 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2016-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLIŃSKA2016-10-27 do dziś
2. ImionaJOLANTA HALINA2016-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLIŃSKI2005-03-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2005-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2017-05-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2017-05-24 do dziś
273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2017-05-24 do dziś
358 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2017-05-24 do dziś
459 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2017-05-24 do dziś
582 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2017-05-24 do dziś
659 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI2017-05-24 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-05-24 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-05-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2006 okres 2005 ROK2006-06-30 do dziś
2data złożenia 20.03.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-03-29 do dziś
3data złożenia 25.03.2008 okres 2007 R.2008-04-24 do dziś
4data złożenia 25.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-22 do dziś
5data złożenia 22.03.2010 okres 2009 ROK2010-03-26 do dziś
6data złożenia 14.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-25 do dziś
7data złożenia 29.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
8data złożenia 26.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-28 do dziś
9data złożenia 28.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
10data złożenia 28.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
11data złożenia 08.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
12data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2018 DO 31.07.20182018-07-19 do dziś
14data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2018 DO 31.07.20182018-07-20 do dziś
15data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2018 DO 31.07.20182018-07-21 do dziś
16data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2018 DO 31.07.20182018-07-22 do dziś
17data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-06-30 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-03-29 do dziś
32007 R.2008-04-24 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-22 do dziś
52009 ROK2010-03-26 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-25 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-16 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.07.20182018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.07.20182018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.07.20182018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.07.20182018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
4. Tbd1SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2005 ROK2006-06-30 do dziś
2SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2007 R.2008-04-24 do dziś
301.01.2008 -31.12.2008 -SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI2009-04-22 do dziś
42009 ROK -SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI2010-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ROZWOJU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI, 2. UPOWSZECHNIENIE KULTURY I SPORTU, 3. ROZWÓJ TAŃCA NA RZECZ LOKALNYCH I REGIONALNYCH SPOŁECZNOŚCI, 4. REALIZACJA CELÓW ZAWARTYCH W STRATEGII ROZWOJU WROCŁAWIA I DOLNEGO ŚLĄSKA W ZAKRESIE SPORTU, OŚWIATY, WYCHOWANIA I ZDROWIA 5. DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZNOŚCIAMI, 6. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ 7. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 8. ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY 9. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH 10. PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, 11. NAUKA, EDUKACJA I WYCHOWANIE.2017-05-24 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego: Odpłatna działalność statutowa
1. Tbd186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2017-05-24 do dziś
279 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2017-05-24 do dziś
390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2017-05-24 do dziś
490 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2017-05-24 do dziś
596 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2017-05-24 do dziś
2. Tbd190 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2017-05-24 do dziś
290 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2017-05-24 do dziś
390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2017-05-24 do dziś
493 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2017-05-24 do dziś
594 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-05-24 do dziś
685 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2017-05-24 do dziś
793 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2017-05-24 do dziś
886 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2017-05-24 do dziś
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów