BUDO-KOMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000229524
Numer REGON: 060010300
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2020-12-30
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/25390/20/563]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDO-KOMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2005-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica SZAFIROWA nr domu 12 nr lokalu 4 kod pocztowy 20-573 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2008-10-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBUDOKOMPEX@WP.PL2016-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.02.2005 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 54, REP. A NR 319/20052005-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARCZYK2016-08-11 do dziś
2. ImionaPIOTR TOMASZ2016-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ2020-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZNOWSKI2020-12-30 do dziś
2. ImionaADAM2020-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2020-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-05-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-05-12 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-05-12 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-05-12 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2015-05-12 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-05-12 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-05-12 do dziś
743 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2015-05-12 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-05-12 do dziś
943 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.03.2006 okres 09.02.2005 -31.12.20052006-03-20 do dziś
2data złożenia 23.03.2007 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-03-26 do dziś
3data złożenia 08.04.2008 okres O1.01.2007 R.- 31.12.2007 R.2008-04-11 do dziś
4data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-18 do dziś
5data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
6data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
7data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
8data złożenia 22.05.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-05-27 do dziś
9data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
11data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
12data złożenia 12.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
13data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
14data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
15data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.02.2005 -31.12.20052006-03-20 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-03-26 do dziś
3O1.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-11 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
601.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-05-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.02.2005 -31.12.20052006-03-20 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-03-26 do dziś
3O1.01.2007 R.- 31.12.2007 R.2008-04-11 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-29 do dziś
601.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-22 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-05-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BUDO-KOMPEX SP. Z O. O. NR 2/XII/2020 Z DNIA 17.12.2020 R. SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 6519/2020 PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ ANITĘ KUNECKĄ W PROWADZONEJ PRZEZ NIĄ KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, 17.12.20202020-12-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST LIKWIDATOR SAMODZIELNIE.2020-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoWŁODARCZYK2020-12-30 do dziś
2. ImionaPIOTR TOMASZ2020-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI BUDO-KOMPEX SP. Z O. O. NR 2/XII/2020 Z DNIA 17.12.2020 R. SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 6519/2020 PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ ANITĘ KUNECKĄ W PROWADZONEJ PRZEZ NIĄ KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, 17.12.20202020-12-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów