SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KROKUS” W DOBRZYNIÓWCE

Stan na dzień 2024-04-14 godz. 23:19:02
Numer KRS: 0000229503
Numer REGON: 050488563
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2024-03-29
Sygnatura akt[RDF/589917/24/124]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-02-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0504885632005-02-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KROKUS” W DOBRZYNIÓWCE2005-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 5712005-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina ZABŁUDÓW miejscowość DOBRZYNIÓWKA2005-02-28 do dziś
2. Adresnr domu 65 kod pocztowy 16-060 poczta ZABŁUDÓW 2005-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) 06.09.1996 R. 2) 02.07.2003 R. ZMIENIONO § 2 PKT 22005-02-28 do dziś
219.06.2009 R. ZMIENIONO § 2, W § 7 DODANO PKT 15, PKT 16, PKT 17, W § 44 DODANO PKT 7, ZMIENIONO § 38 PKT 6, § 38 PKT 4, W § 35 DODANO PKT 7, ZMIENIONO § 49 PKT 1 PPKT 3,2010-05-11 do dziś
301.07.2010 R. ZMIENIONO § 2 PKT 22010-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW2005-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKONDRACIUK2005-02-28 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2005-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-02-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-02-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2005-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARDASZ2010-05-11 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2010-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-05-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRZANOWSKI2005-02-28 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2005-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSZKOWSKA2005-02-28 do dziś
2. ImionaANNA2005-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJAR2005-02-28 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2005-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEMIAŃCZYK2005-02-28 do dziś
2. ImionaTERESA2005-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH.2005-02-28 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANYMI NA ZLECENIE2010-10-13 do dziś
368 10 Z KUPOWANIE I SPRZEDAWANIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-10-13 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-10-13 do dziś
584 12 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJI, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH2010-10-13 do dziś
693 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-10-13 do dziś
747 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-13 do dziś
853 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2010-10-13 do dziś
982 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 16.02.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2005-02-28 do dziś
2data złożenia 30.04.2009 okres 2004 ROK2009-05-19 do dziś
3data złożenia 30.04.2009 okres 2005 ROK2009-05-19 do dziś
4data złożenia 30.04.2009 okres 2006 ROK2009-05-19 do dziś
5data złożenia 30.04.2009 okres 2007 ROK2009-05-19 do dziś
6data złożenia 23.03.2010 okres 2008 ROK2010-05-11 do dziś
7data złożenia 08.10.2010 okres 2009 ROK2010-10-13 do dziś
8data złożenia 09.05.2012 okres 2010 ROK2012-05-15 do dziś
9data złożenia 09.10.2012 okres 2011 ROK2012-10-15 do dziś
10data złożenia 31.10.2013 okres 2012 ROK2013-12-23 do dziś
11data złożenia 24.11.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-01-31 do dziś
12data złożenia 24.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-31 do dziś
13data złożenia 24.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-31 do dziś
14data złożenia 26.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
15data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
16data złożenia 10.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
17data złożenia 29.11.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-11-29 do dziś
18data złożenia 01.12.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-12-01 do dziś
19data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
20data złożenia 18.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-18 do dziś
21data złożenia 29.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12004 ROK2009-05-19 do dziś
22005 ROK2009-05-19 do dziś
32006 ROK2009-05-19 do dziś
42007 ROK2009-05-19 do dziś
52008 ROK2010-05-11 do dziś
62009 ROK2010-10-13 do dziś
72011 ROK2012-10-15 do dziś
82012 ROK2013-12-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-01-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-31 do dziś
122010 ROK, 29.02.20122012-03-30 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-26 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162022-01-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-01-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2005-02-28 do dziś
22004 ROK2009-05-19 do dziś
32005 ROK2009-05-19 do dziś
42006 ROK2009-05-19 do dziś
52007 ROK2009-05-19 do dziś
62008 ROK2010-05-11 do dziś
72009 ROK2010-10-13 do dziś
82011 ROK2012-10-15 do dziś
92012 ROK2013-12-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-01-31 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-31 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-31 do dziś
132010 ROK2012-03-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów