HEUREKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000229255
Numer REGON: 811807960
Numer NIP: 8561591847
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-01-14
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/22108/21/470]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 811807960 NIP 85615918472008-05-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEUREKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KAMIEŃSKI gmina MIĘDZYZDROJE miejscowość MIĘDZYZDROJE2005-10-26 do dziś
2. Adresulica BOHATERÓW WARSZAWY nr domu 19 kod pocztowy 72-500 poczta MIĘDZYZDROJE 2005-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.12.2004 R. NOTARIUSZ DARIUSZ GRZEGORZ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. REPERTORIUM A NR 15063/20042005-03-01 do dziś
206.09.2005 R., NOTARIUSZ DARIUSZ GRZEGORZ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 9966/2005 ZMIENIONO § 32005-10-26 do dziś
317.09.2008 R., REPERTORIUM A NR 3252/2008, NOTARIUSZ RYSZARD SZAŁACHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W MIĘDZYZDROJACH, ZMIANA § 6.2008-10-20 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2013 R., REPERTORIUM A NR 2444/2013, NOTARIUSZ RYSZARD SZAŁACHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W MIĘDZYZDROJACH. ZMIENIONO § 6.2014-07-01 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 LIPCA 2020 R., REP. A NR 1322/2020, NOTARIUSZ JOANNA WACHUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W MIĘDZYZDROJACH. ZMIANA §6.2020-08-05 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 CZERWCA 2021 R., REPERTORIUM A NUMER 1858/2021, NOTARIUSZ JOANNA WACHUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W MIĘDZYZDROJACH ZMIENIONO §7 UST.1, §8 UST.1, §9 UST. 2, §13 UMOWY SPÓŁKI2022-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2005-03-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA Z O.O. POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ „GABINET FIGUR WOSKOWYCH” ADAM GOŁOS, KATARZYNA GOŁOS, REGON: 811807960 -W TRYBIE ART. 551 § 2 I § 3, NA PODSTAWIE DECYZJI WSPÓLNIKÓW S.C. ZAPROTOKOŁOWANEJ AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 16.12.2004 R. REPERTORIUM A NUMER 15063/20042005-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaADAM GOŁOS „GABINET FIGUR WOSKOWYCH” ADAM GOŁOS, KATARZYNA GOŁOS2005-03-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-03-01 do dziś
3. Numer w rejestrze006324/012005-03-01 do dziś
21. Nazwa lub firmaKATARZYNA GOŁOS „GABINET FIGUR WOSKOWYCH” ADAM GOŁOS, KATARZYNA GOŁOS2005-03-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2005-03-01 do dziś
3. Numer w rejestrze006911/022005-03-01 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁOS WRÓBEL2014-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały776 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 776.000,00 ZŁ2022-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-03-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁOS2008-05-28 do dziś
2. ImionaKATARZYNA DOROTA2008-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego800000,00 ZŁ2022-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1400000,00 PLN2005-03-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2005-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁOS WRÓBEL2014-07-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA DOROTA2005-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2005-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2008-10-20 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2008-10-20 do dziś
359 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2008-10-20 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2008-10-20 do dziś
590 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2020-08-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-08-05 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-08-05 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-08-05 do dziś
459 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2020-08-05 do dziś
591 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY2020-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-29 do dziś
2data złożenia 07.02.2014 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-07-01 do dziś
3data złożenia 07.02.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-07-01 do dziś
4data złożenia 07.02.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-07-01 do dziś
5data złożenia 07.02.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-01 do dziś
6data złożenia 07.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-01 do dziś
7data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
8data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
9data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
10data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
11data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13data złożenia 25.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-26 do dziś
14data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
17data złożenia 20.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-29 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-07-01 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-07-01 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-07-01 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-01 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-01 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-29 do dziś
2OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-07-01 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-07-01 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-07-01 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-07-01 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-01 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-12 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów