„APTEKARZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000229014
Numer REGON: 630968188
Numer NIP: 7811529726
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2024-03-27
Sygnatura akt[RDF/589080/24/351]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-02-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP6309681882005-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKARZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 113802005-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2005-02-24 do dziś
2. Adresulica JURASZÓW nr domu 7 kod pocztowy 60-479 poczta POZNAŃ 2005-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.07.1997 R. KANCELARIA NOTARIALNA MARKA KOLASY POZNAŃ UL. KOŚCIUSZKI 101 D/2 REP. A 6001/1997. 26.11.2004 R. KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATY KACZMAREK POZNAŃ PLAC WOLNOŚCI 5/8 REP. A 5236/2004 ZMIANA § 1, 3, 7, 8, 13, 18, 22, 24, 29, WYKREŚLENIE § 23, DODANIE NOWYCH §§ 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 ZMIANA OZNACZENIA § 24 NA 27, 29 NA 36, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 NA 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2005-02-24 do dziś
224.01.2023 R., NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA, POZNAŃ, REPERTORIUM A NR 410/2023, ZMIANA § 7, 12, 13, 16, 21, 22, 23, 30, 35; WYKREŚLENIE § 25, 26, 27, 34, 37, 38, 39; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2023-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRACZ KOSIŃSKA2023-03-22 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2023-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000,00 ZŁ2023-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALAGA2023-03-22 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2023-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 25.500,00 ZŁ2023-03-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-03-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51500,00 PLN2005-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2023-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRACZ KOSIŃSKA2023-03-22 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2023-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALAGA2023-03-22 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2023-03-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJANKOWIAK GRACZ2023-03-22 do dziś
2. ImionaHANNA MARTA2023-03-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-22 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-03-22 do dziś
21. NazwiskoTALAGA2023-03-22 do dziś
2. ImionaADAM PAWEŁ2023-03-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-22 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-03-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-03-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2023-03-22 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2023-03-22 do dziś
347 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-03-22 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2023-03-22 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-03-22 do dziś
686 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2023-03-22 do dziś
747 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 02.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-23 do dziś
2data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
3data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
4data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-02 do dziś
5data złożenia 05.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-19 do dziś
6data złożenia 15.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
7data złożenia 27.09.2011 okres 2010 R.2011-09-30 do dziś
8data złożenia 23.08.2012 okres 2011 R.2012-09-03 do dziś
9data złożenia 23.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
10data złożenia 31.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
11data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
13data złożenia 27.04.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-05-25 do dziś
14data złożenia 12.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-12 do dziś
15data złożenia 19.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
16data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
17data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
18data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
19data złożenia 07.02.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-07 do dziś
20data złożenia 27.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-02 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-19 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
62010 R.2011-09-30 do dziś
72011 R.2012-09-03 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-05-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-23 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-16 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-02 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-10-19 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
72010 R.2011-09-30 do dziś
82011 R2012-09-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
13OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-05-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-19 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów