SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA „DUŻY DOM”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000228973
Numer REGON: 001342240
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/398806/22/288]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2005-02-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013422402005-02-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „DUŻY DOM”2005-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 6802005-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2005-02-21 do dziś
2. Adresulica JUTROSIŃSKA nr domu 13-15 kod pocztowy 51-124 poczta WROCŁAW 2005-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.11.1988, 12.11.2004 -ZMIENIONO § 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 71, 75, DODANO § 12A, 12B, 12C, 17A, 24A, 24B, 24C, 51A, 51B, 51C, 51D, 51E, 51F, 51G, 51H, 51I, 71A, 72A, SKREŚLONO § 3, 7, 30, 31, 34, 38, 41, 24.01.2005 -DODANO § 29A I § 72B, SKREŚLONO UST. 1 W § 422005-02-21 do dziś
229.11.2007 R. § 4 UST. UST. 2, 3, 10; § 8 UST. UST. 2, 4, 5, 7; § 11 UST. 1; § 12 UST. UST. 6, 10; § 12A UST. 4; § 12B; § 14 UST. 1; § 16 UST. 2; § 17; § 17A UST. 6; § 21 UST. UST. 1, 2, 3, 4, 6; § 22 UST. UST. 2, 5; § 23; § 24; § 24A UST. UST. 2, 3; § 24B UST. 2; § 24C; § 29 UST. UST. 3, 10; § 40 UST. UST. 2, 2A, 2B, 3, 4; § 43 UST. UST. 1, 2; § 48 UST. UST. 1, 3; § 50 UST. UST. 1, 2, 3, 4, 5; § 51A UST. 2, § 51F UST. 1; § 51H UST. 1; § 55 UST. 1; § 56 UST. UST. 1, 3, 4, 5, 6; § 74; § 62. 25.04.2008 R. § 37 UST. 6, § 55 UST. 1, § 61 UST. 2, § 64 UST. 1 PKT 1A, 2, § 45 UST. 2.2008-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2005-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU)2005-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSIENKIEWICZ2021-06-10 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW ADAM2021-06-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-10 do dziś
21. NazwiskoKARANDYSZ2021-06-10 do dziś
2. ImionaBEATA ANNA2021-06-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-10 do dziś
31. NazwiskoMOKRZYCKA2021-06-10 do dziś
2. ImionaWANDA MARTA2021-06-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-10 do dziś
41. NazwiskoPUZANOWSKI2021-06-10 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2021-06-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-06-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-10 do dziś
51. NazwiskoSOŁTYSIAK2005-02-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2005-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-02-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2005-02-21 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-02-21 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-02-21 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-02-21 do dziś
75. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-02-21 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2005-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBYŁECKI2008-05-07 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JAN2008-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCINOWICZ2008-05-07 do dziś
2. ImionaTERESA2008-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWICZEWSKI2008-05-07 do dziś
2. ImionaLESZEK FRANCISZEK2008-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2005-02-21 do dziś
270 12 Z NABYWANIE TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2005-02-21 do dziś
370 32 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ Z ZARZĄDZANIEM NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI I NIEMIESZKALNYMI2005-02-21 do dziś
470 32 Z PROWADZENIE WYKONAWSTWA WŁASNEGO W CELU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI I NIEMIESZKALNYMI2005-02-21 do dziś
592 31 F PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NA RZECZ CZŁONKÓW, ICH RODZIN, A TAKŻE OSÓB NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI2005-02-21 do dziś
685 32 C PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I OŚWIATOWEJ NA RZECZ CZŁONKÓW, ICH RODZIN, A TAKŻE OSÓB NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI2005-02-21 do dziś
770 1 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE DO MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2005-02-21 do dziś
870 1 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOSCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2005-02-21 do dziś
970 1 BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2005-02-21 do dziś
1070 11 Z UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWANIU PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH2005-02-21 do dziś
1170 1 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2005-02-21 do dziś
1270 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI I NIEMIESZKALNYMI, ZARÓWNO STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE, JAK RÓWNIEŻ NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY MIENIE JEJ CZŁONKÓW2005-02-21 do dziś
1370 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELAMI (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) TYCH NIERUCHOMOŚCI2005-02-21 do dziś
1470 32 Z USTANAWIANIE NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH, SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ PRAW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI2005-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.12.2008 okres ROK 20052009-01-26 do dziś
2data złożenia 31.12.2008 okres ROK 20062009-01-26 do dziś
3data złożenia 31.12.2008 okres ROK 20072009-01-26 do dziś
4data złożenia 31.12.2009 okres ROK 20082010-02-01 do dziś
5data złożenia 01.12.2010 okres 2009 ROK2010-12-06 do dziś
6data złożenia 17.11.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-11-29 do dziś
7data złożenia 17.11.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-11-29 do dziś
8data złożenia 17.11.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-11-29 do dziś
9data złożenia 17.11.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-29 do dziś
10data złożenia 17.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-29 do dziś
11data złożenia 17.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
12data złożenia 13.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-13 do dziś
13data złożenia 13.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-13 do dziś
14data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-13 do dziś
15data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16data złożenia 25.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-25 do dziś
17data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052009-01-26 do dziś
2ROK 20062009-01-26 do dziś
3ROK 20072009-01-26 do dziś
4ROK 20082010-02-01 do dziś
52009 ROK2010-12-06 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-11-29 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-11-29 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-11-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-13 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-25 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20052009-01-26 do dziś
2ROK 20062009-01-26 do dziś
3ROK 20072009-01-26 do dziś
4ROK 20082010-02-01 do dziś
52009 ROK2010-12-06 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-11-29 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-11-29 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-11-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-11-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-11-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-29 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-10-13 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów