HILGRO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000228816
Numer REGON: 140031762
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/8120/21/316]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHILGRO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI gmina GÓRZYCA miejscowość GÓRZYCA2006-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość GÓRZYCA ulica WOLNOŚCI nr domu 58 kod pocztowy 69-113 poczta GÓRZYCA kraj POLSKA 2010-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.01.2005 R. NOTARIUSZ KRYSTYNA KĘDRA, KN W W-WIE, UL. WALECZNYCH 36/1A REP. A 281/20052005-02-17 do dziś
206.04.2006 R., NOTARIUSZ DANUTA STROYNOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBNIE UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 3, REP. A NR 1431/2006 ZMIANA: § 1 PKT 2, § 7 PKT 4 ZDANIE DRUGIE -UMOWY SPÓŁKI2006-05-22 do dziś
313.10.2008 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ MAZUREK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBNIE, REPERTORIUM A NR 292/2008: ZMIANA § 22008-10-23 do dziś
426.03.2021 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ MAZUREK, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBNIE, REPERTORIUM A NUMER 2904/2021 ZMIENIONO: §3 UST.2, §8 UST.6, §11 UST.2 DODANO: §12 UST.2A2021-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUHL2005-12-08 do dziś
2. ImionaARENDT2005-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ2021-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZIUKIEWICZ2010-10-15 do dziś
2. ImionaJOANNA HELENA2010-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ2021-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-10-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2005-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADZIUKIEWICZ2010-10-15 do dziś
2. ImionaJOANNA HELENA2010-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-10-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUHL2005-12-08 do dziś
2. ImionaARENDT2005-12-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZARZĄD2005-12-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2008-10-23 do dziś
201 16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH2008-10-23 do dziś
301 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2008-10-23 do dziś
401 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2008-10-23 do dziś
501 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2008-10-23 do dziś
646 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2008-10-23 do dziś
777 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2008-10-23 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2008-10-23 do dziś
946 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2008-10-23 do dziś
1001 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2015-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
2data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
3data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
4data złożenia 13.06.2011 okres 01.01.2010 R., -31.12.2010 R.,2011-06-15 do dziś
5data złożenia 20.04.2012 okres 01.01.2011 R -31.12.2011 R2012-07-05 do dziś
6data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-27 do dziś
7data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
8data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
9data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
10data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
11data złożenia 22.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
12data złożenia 21.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
13data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
14data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
401.01.2010 R., -31.12.2010 R.,2011-06-15 do dziś
501.01.2011 R -31.12.2011 R2012-07-05 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-27 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-25 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
401.01.2010 R., -31.12.2010 R.,2011-06-15 do dziś
501.01.2011 R -31.12.2011 R2012-07-05 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-27 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-22 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-22 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-21 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów