DUN & BRADSTREET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000228478
Numer REGON: 140015088
Numer NIP: 7742855054
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/30474/22/284]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-03-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 140015088 NIP 77428550542007-06-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDUN & BRADSTREET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-03-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-05-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC EUROPEJSKI nr domu 2 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.01.2005 R., NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, REPERTORIUM A NR 314/052005-03-01 do dziś
218.05.2007 R., REPERTORIUM A NUMER 2613/2007, NOTARIUSZ WIESŁAWA KRYSIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, UL. GRODZKA 6 M.2, ZMIANA PAR. 22007-06-21 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.07.2009 R. REPERTORIUM A NR 5615/2009 PRZED NOTARIUSZEM GRZEGORZEM KUZARĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY SKWERZE KARD.S.WYSZYŃSKIEGO 5 LOK.22 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI (PAR. 1- PAR. 24) POPRZEZ UCHYLENIE JEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI W CAŁOŚCI I USTALENIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI (PAR. 1 -PAR. 30) SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 19.10.2009 R. REPERTORIUM A NR 7296/2009 PRZED NOTARIUSZEM GRZEGORZEM KUZARĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY SKWERZE KARD.S.WYSZYŃSKIEGO 5 LOK.222009-11-19 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.06.2013 REPERTORIUM A NR 2555/2013 PRZED NOTARIUSZEM W WARSZAWIE GRZEGORZEM KUZARA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: ART.3, ART.8, ART.10 ORAZ ART.28 - ZMIENIONE ARTYKUŁY2013-07-12 do dziś
522.07.2013R. REPERTORIUM A NR 2881/2013, PRZED NOTARIUSZEM AGATĄ BŁAŻKOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY SKWERZE KARDYNAŁA S.WYSZYŃSKIEGO 5 LOK.22, ZMIANA ARTYKUŁU 8 I ARTYKUŁU 10.2013-09-25 do dziś
622.02.2017R., AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 LUTEGO 2017 R., REPERTORIUM A NR 737/2017, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ DOROTĘ TYCZYŃSKĄ-GRZESZYK, PROWADZĄCĄ KANCELARIĄ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY UL. STANISŁAWA DUBOIS 12 LOK. 16. A) ZMIANA ART. 16. UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE W CAŁOŚCI ART. 16. I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA; B)ZMIANA ART. 18. UST. 1. UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE W CAŁOŚCI ART. 18. UST. 1. I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA; C)ZMIANA ART. 21. UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE W CAŁOŚCI ART. 21. I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA; D)DODANIE NOWYCH ARTYKUŁÓW O NUMERACH 22., 23. I 24. DO UMOWY SPÓŁKI; E)ZMIANA DOTYCHCZASOWYCH ARTYKUŁÓW OD NUMERU 22 DO 30 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ ICH PRZENUMEROWANIE ORAZ OZNACZENIE ODPOWIEDNIO JAKO ARTYKUŁY O NUMERACH OD 25 DO 33; F)SKREŚLENIE W CAŁOŚCI ART. 27. LIT. D) UMOWY SPÓŁKI.2017-05-26 do dziś
731 SIERPNIA 2021 ROKU, REPERTORIUM A NR 3324/2021, NOTARIUSZ DOROTA TYCZYŃSKA-GRZESZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA TREŚCI ART. 2 UMOWY SPÓŁKI.2021-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-03-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-03-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISNODE AB2007-06-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.075.000 ZŁ.2013-09-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1075000,00 ZŁ2013-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO2009-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIŃSKI2011-10-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2011-10-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-10-16 do dziś
PREZES ZARZĄDU2016-05-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2017-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoABBOTT2022-04-25 do dziś
2. ImionaAMY2022-04-25 do dziś
21. NazwiskoREDETZKI2022-04-25 do dziś
2. ImionaDIRK2022-04-25 do dziś
31. NazwiskoMORET2021-07-13 do dziś
2. ImionaMARK LEENDERT WILLEM2021-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2009-11-19 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2009-11-19 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-11-19 do dziś
463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-11-19 do dziś
563 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2009-11-19 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2009-11-19 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-11-19 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-11-19 do dziś
963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.09.2009 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-11-19 do dziś
2data złożenia 05.09.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-19 do dziś
3data złożenia 07.01.2011 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2011-01-26 do dziś
4data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
5data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
6data złożenia 13.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-06 do dziś
7data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
8data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
9data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
10data złożenia 30.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
11data złożenia 18.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
12data złożenia 12.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-12 do dziś
13data złożenia 04.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-06 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-12 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-11-19 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-11-19 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-19 do dziś
401.01.2009 R.-31.12.2009 R.2011-01-26 do dziś
501.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-06 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-12 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-11-19 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-11-19 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-19 do dziś
401.01.2009 R.-31.12.2009 R.2011-01-26 do dziś
501.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-06 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-30 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-18 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-12 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2013-07-12 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE SPÓŁEK NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK: HBI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ORAZ SOLIDITET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA BISNODE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), W ZAMIAN ZA UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDA BISNODE AB -SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM ZARÓWNO SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH JAK I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BISNODE POLSKA SP. Z O.O. Z DNIA 27.06.2013 ZAPROTOKOŁOWANA AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 2555/2013 PRZED NOTARIUSZEM GRZEGORZEM KUZARA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE2013-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2022-06-23 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU „BISNODE D&B POLSKA” SP. Z O.O. ORAZ DUN & BRADSTREET BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ S.A. NA DUN & BRADSTREET POLAND SP. Z O.O. (POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE), 08.02.2022, ZGODNIE Z ART. 516 § 1 KSH ORAZ ART. 516 § 1 W ZW. Z ART. 516 § 6 KSH POŁĄCZENIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE BEZ POWZIĘCIA UCHWAŁY PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - DUN & BRADSTREET POLAND SP. Z O.O. (UCHWAŁY O POŁĄCZENIU ZOSTAŁY PODJĘTE W DNIU 8 LUTEGO 2022 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „BISNODE D&B POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1) ORAZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DUN & BRADSTREET BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2))2022-06-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów