„A.K.S. INDUSTRIES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000228389
Numer REGON: 320001925
Numer NIP: 8551531832
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-07-19
Sygnatura akt[RDF/550725/23/769]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-02-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP3200019252005-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.K.S. INDUSTRIES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. ŚWINOUJŚCIE gmina M. ŚWINOUJŚCIE miejscowość ŚWINOUJŚCIE2005-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWINOUJŚCIE ulica FIŃSKA nr domu 9 kod pocztowy 72-602 poczta ŚWINOUJŚCIE kraj POLSKA 2006-10-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.01.2005 R. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NOTARIUSZ JANINA ZAPYTOWSKA-PUSŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU, REP. A NR 160/20052005-02-15 do dziś
225.09.2006 R., REPERTORIUM A NR 3712/2006, NOTARIUSZ JANINA ZAPYTOWSKA-PUSŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU, ZMIANA § 1 UMOWY SPÓŁKI2006-10-19 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 LIPCA 2013 R., REPERTORIUM A NR 1750/2013, NOTARIUSZ MARIUSZ POĆWIARDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU. ZMIANA §7 UST.1 I 8.2013-10-23 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.01.2022 R., REPERTORIUM A NR 619/2022, NOTARIUSZ MARCIN POĆWIARDOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWINOUJŚCIU. ZMIANA §162022-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.K.S. HOLDING A/S2005-02-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.496 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 549.600,00 ZŁ2015-03-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego550000,00 PLN2005-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, ZARÓWNO W SPRAWACH O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, JAK I NIEMAJĄTKOWYM, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2022-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKJAER2023-03-10 do dziś
2. ImionaSIMON JESPER2023-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-03-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKJAER2005-02-15 do dziś
2. ImionaBJARNE ALVA2005-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2016-01-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2016-01-14 do dziś
225 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW2016-01-14 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-01-14 do dziś
464 91 Z LEASING FINANSOWY2016-01-14 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-01-14 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2006 okres 8.03.2005 -31.12.20052006-08-28 do dziś
2data złożenia 11.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-03 do dziś
3data złożenia 08.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-29 do dziś
4data złożenia 10.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-22 do dziś
5data złożenia 06.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-17 do dziś
6data złożenia 13.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-30 do dziś
7data złożenia 28.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-11 do dziś
8data złożenia 18.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-23 do dziś
9data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-10 do dziś
10data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
11data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
12data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-09 do dziś
13data złożenia 26.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-26 do dziś
14data złożenia 06.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
15data złożenia 20.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
16data złożenia 27.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
17data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
18data złożenia 19.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego18.03.2005 -31.12.20052006-08-28 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-03 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-29 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-22 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-17 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-30 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-11 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu18.03.2005 -31.12.20052006-08-28 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-03 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-29 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-09-22 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-17 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-30 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-11 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-10-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-20 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów