BUNTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000228317
Numer REGON: 978111713
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-07-07
Sygnatura akt[RDF/219702/20/882]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-02-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 978111713 NIP 52425409552007-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUNTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WOŁOSKA nr domu 16 kod pocztowy 02-675 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-11-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.12.2004 R. NOTARIUSZ ROMAN ŚMIAŁEK KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 6443/20042005-02-10 do dziś
222.06.2005 R. NOTARIUSZ ROBERT SIELSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 7707/2005 ZMIANA TREŚCI § 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2005-07-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOHANN BUNTE BAUUNTERNEHMUNG GMBH & CO. KG2005-02-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH2009-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2005-02-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2009-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2005-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZEZOWSKI2016-11-24 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2016-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-11-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRENZE2005-02-10 do dziś
2. ImionaHELMUT BERNHARD2019-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-05-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2005-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2016-02-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2016-02-12 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-02-12 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-02-12 do dziś
443 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2016-02-12 do dziś
543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-02-12 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-02-12 do dziś
796 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-02-12 do dziś
842 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2016-02-12 do dziś
942 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2016-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
2data złożenia 04.10.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-11-26 do dziś
3data złożenia 04.02.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-02-26 do dziś
4data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-06 do dziś
5data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-01 do dziś
6data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
7data złożenia 10.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
8data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
9data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
10data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
11data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
12data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13data złożenia 03.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-13 do dziś
14data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 -31.12.20092010-10-01 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-13 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-02-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072009-02-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-06 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów