HFP GREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000228280
Numer REGON: 093224589
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/335909/21/86]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHFP GREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-02-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina BIAŁE BŁOTA miejscowość LISI OGON2005-02-09 do dziś
2. Adresnr domu 73 kod pocztowy 86-065 poczta ŁOCHOWO 2005-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.12.2004 R., NOTARIUSZ VIOLETTA RATAJCZAK, UL. JAGIELLOŃSKA 34, 85-950 BYDGOSZCZ, REPERTORIUM A NR 11808/2004.2005-02-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFROST2005-02-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ GRZEGORZ2005-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 195 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 195.000 ZŁ (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY)2005-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-02-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFFMANN2005-02-09 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MACIEJ2005-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 75 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY)2005-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-02-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2005-02-09 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ KRZYSZTOF2005-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY)2005-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-02-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 PLN2005-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2005-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA), W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU-I TRZYOSOBOWEGO: -PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA) ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).2005-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFROST2005-02-09 do dziś
2. ImionaTOMASZ GRZEGORZ2005-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy136 11 Z PRODUKCJA KRZESEŁ I MEBLI DO SIEDZENIA2005-02-09 do dziś
245 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2005-02-09 do dziś
345 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2005-02-09 do dziś
445 41 Z TYNKOWANIE2005-02-09 do dziś
545 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2005-02-09 do dziś
645 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2005-02-09 do dziś
745 43 B SZTUKATORSTWO2005-02-09 do dziś
845 44 A MALOWANIE2005-02-09 do dziś
945 44 B SZKLENIE2005-02-09 do dziś
1052 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2005-02-09 do dziś
1152 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2005-02-09 do dziś
1236 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2005-02-09 do dziś
1352 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2005-02-09 do dziś
1452 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2005-02-09 do dziś
1560 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2005-02-09 do dziś
1663 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2005-02-09 do dziś
1763 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2005-02-09 do dziś
1870 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-02-09 do dziś
1970 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-02-09 do dziś
2070 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2005-02-09 do dziś
2174 40 Z REKLAMA2005-02-09 do dziś
2236 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2005-02-09 do dziś
2345 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2005-02-09 do dziś
2445 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2005-02-09 do dziś
2545 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2005-02-09 do dziś
2645 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2005-02-09 do dziś
2745 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2005-02-09 do dziś
2845 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2005-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2006 okres 20052006-08-24 do dziś
2data złożenia 23.05.2007 okres 20062007-06-01 do dziś
3data złożenia 16.07.2009 okres 20082009-08-25 do dziś
4data złożenia 15.03.2010 okres 20072010-04-08 do dziś
5data złożenia 15.07.2011 okres 20102011-07-21 do dziś
6data złożenia 10.07.2012 okres 20112012-07-13 do dziś
7data złożenia 10.07.2013 okres 20122013-07-30 do dziś
8data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
9data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
10data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
11data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
12data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
13data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
14data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-08-24 do dziś
220062007-06-01 do dziś
320082009-08-25 do dziś
420072010-04-08 do dziś
520102011-07-21 do dziś
620112012-07-13 do dziś
720122013-07-30 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120062007-06-01 do dziś
220082009-08-25 do dziś
320072010-04-08 do dziś
420102011-07-21 do dziś
520112012-07-13 do dziś
620122013-07-30 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów