ENGINEERING WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000228252
Numer REGON: 871729181
Numer NIP: 9562142750
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2005-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2019-07-15
Sygnatura akt[RDF/161815/19/236]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2005-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENGINEERING WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2007-10-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2005-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2005-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2005-02-09 do dziś
2. Adresulica WYSPIAŃSKIEGO nr domu 29 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ 2005-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112 STYCZNIA 2005 R. NOTARIUSZ MIROSŁAWA SZYCZEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA UL. RYNEK STAROMIEJSKI 9, 87-100 TORUŃ REPERTORIUM A NUMER 144/20052005-02-09 do dziś
223.06.2006 R. REP. A NR 1527/2006, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU NOTARIUSZ KRZYSZTOF KAZIMIERZ KACZYŃSKI ZMIANA TREŚCI § 2, § 7, § 21, SKREŚLENIE § 34 UST. 2, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39.2006-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2005-02-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2005-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAUR2005-02-09 do dziś
2. ImionaWALTER ANDREAS2005-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ2005-02-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-02-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZYGIEŁ2007-10-03 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TOMASZ2007-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ2007-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-02-09 do dziś
231 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW,2005-02-09 do dziś
331 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-02-09 do dziś
473 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2005-02-09 do dziś
529 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2005-02-09 do dziś
631 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2005-02-09 do dziś
733 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2005-02-09 do dziś
828 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2005-02-09 do dziś
929 11 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH2005-02-09 do dziś
1029 32 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH2005-02-09 do dziś
1129 42 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH DO OBRÓBKI METALU2005-02-09 do dziś
1229 43 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-02-09 do dziś
1301 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2006-07-10 do dziś
1463 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2006-07-10 do dziś
1563 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2006-07-10 do dziś
1663 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA2006-07-10 do dziś
1765 12 B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2006-07-10 do dziś
1871 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2006-07-10 do dziś
1972 10 Z 74DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-07-10 do dziś
2074 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2006-07-10 do dziś
2174 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2006-07-10 do dziś
2274 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2006-07-10 do dziś
2374 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2006-07-10 do dziś
2445 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2006-07-10 do dziś
2574 40 Z REKLAMA2006-07-10 do dziś
2674 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-07-10 do dziś
2775 13 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA2006-07-10 do dziś
2845 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2006-07-10 do dziś
2945 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2006-07-10 do dziś
3045 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2006-07-10 do dziś
3145 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2006-07-10 do dziś
3245 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2006-07-10 do dziś
3345 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2006-07-10 do dziś
3451 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2006-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
2data złożenia 19.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-03 do dziś
3data złożenia 06.11.2014 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-11-13 do dziś
4data złożenia 06.11.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-11-13 do dziś
5data złożenia 06.11.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-13 do dziś
6data złożenia 06.11.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-13 do dziś
7data złożenia 06.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
8data złożenia 04.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-07 do dziś
9data złożenia 04.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-07 do dziś
10data złożenia 08.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-23 do dziś
11data złożenia 08.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-23 do dziś
12data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-03 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-11-13 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-11-13 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-13 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-03 do dziś
3OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-11-13 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-11-13 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-11-13 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-11-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-13 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-07 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji30.06.2007 R., UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU JEJ LIKWIDACJI, NOTARIUSZ MARZENNA KAMIŃSKA-GBUR, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, REPERTORIUM A NR 1571/20072007-10-03 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMOISTNIE2007-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSZCZYGIEŁ2007-10-03 do dziś
2. ImionaANNA JÓZEFA2007-10-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności30.06.2007 R., UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z UWAGI NA OSIĄGNIĘCIE CELU GOSPODARCZEGO2007-10-03 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2007-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów